Vergelijken en ordenen van cm en dm

Vergelijken en ordenen van cm en dm

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Vergelijken en ordenen van cm en dm
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren centimeters en decimeters met elkaar te vergelijken en dit te ordenen van klein naar groot, door eerst één van de twee lengtematen om te rekenen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om centimeters en decimeters met elkaar te kunnen vergelijken en ordenen. Zo weet je wat meer of minder is. Als twee mensen een zonnebloem hebben, kunnen ze de lengte met elkaar vergelijken en weet je welke zonnebloem het langste is.

Introductie

Laat op het digibord een aantal teksten zien, waarbij de leerlingen moeten omrekenen naar een andere lengtemaat. Laat hen dit opschrijven en omhoog houden, zodat je kunt controleren of het juist is.

Instructie

Bespreek met de leerlingen dat je decimeters en centimeters pas met elkaar kunt vergelijken als het dezelfde lengtematen zijn. Daarom moet je lengtematen kunnen omrekenen. Vraag of de leerlingen weten hoeveel centimeter hetzelfde is als 1 decimeter. Vervolgens laat je een liniaal zien met de vraag of 4 centimeter meer of minder is dan 1 decimeter. Om dit te kunnen vergelijken, reken je 1 decimeter om naar centimeters. Vervolgens geef je aan dat 10 centimeter, oftewel 1 decimeter, meer is dan 4 centimeter. Geef aan dat je dit ook op de liniaal kunt zien. 10 centimeter staat verder dan 4 centimeter. 10 centimeter is dus langer. Laat de leerlingen zelf oefenen met meer of minder met behulp van een visuele ondersteuning. Vervolgens leg je uit dat je decimeters naar centimeters omrekent door de decimeters te vermenigvuldigen met 10. Als je van centimeters naar decimeters omrekent, dan deel je de centimeters door 10. Laat de leerlingen oefenen met het omrekenen en laat hen vervolgens aangeven wat meer of minder is. Daarna moeten de leerlingen aangeven wat de juiste volgorde is van klein naar groot. Sleep de getallen naar het juiste vak. Tot slot leg je uit hoe je een som in verhaalvorm oplost. Geef aan dat je eerst één van de twee lengtematen moet omrekenen, daarna kun je vergelijken wat meer of minder is. Laat de leerlingen zelf een aantal verhaalsommen oplossen.

Om te controleren of leerlingen centimeters en decimeters kunnen vergelijken en ordenen, kun je de volgende vraag stellen:
- Wat moet je eerst doen voordat je decimeters en centimeters met elkaar kunt vergelijken?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het vergelijken van centimeters en decimeters, waarbij ze visuele ondersteuning krijgen. Vervolgens moeten ze aangeven wat meer of minder is, waarbij alleen de getallen gegeven zijn en daarna maken ze een verhaalsom.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om centimeters en decimeters met elkaar te kunnen vergelijken en ordenen. Zo weet je wat meer of minder is. Om te controleren of de leerlingen decimeters en centimeters kunnen vergelijken, moeten de leerlingen een getal in een andere lengtemaat opschrijven dat groter en dat kleiner is dan de gegeven afmeting. Laat een aantal leerlingen antwoord geven. Vervolgens moeten ze de gegeven afmetingen in de juiste volgorde zetten van klein naar groot. Sleep de stokbroden naar het juiste vak.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het vergelijken en ordenen van centimeters en decimeters, kun je hen eerst laten oefenen met het omrekenen van centimeters naar decimeters en andersom. Geef eventueel het metriek stelsel, waarbij je alleen centimeters en decimeters hebt met een pijltje :10 en een pijltje ×10.

Instructiemateriaal

Eventueel een afgedrukt metriek stelsel.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!