Tijdsverschil bepalen tussen digitale klokken met minuten met uuroverschrijding

Tijdsverschil bepalen tussen digitale klokken met minuten met uuroverschrijding

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Tijdsverschil bepalen tussen digitale klokken met minuten met uuroverschrijding
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren om het tijdsverschil te bepalen tussen digitale klokken met minuten met uuroverschrijding.

Belang

Het is belangrijk dat je het tijdsverschil tussen digitale klokken kunt bepalen, omdat je zo kunt bepalen hoeveel tijd er is verstreken tussen de twee tijden op de digitale klokken.

Introductie

Op het digibord staan een aantal stellingen. Als de leerlingen denken dat het waar is, gaan ze staan. Denken ze dat het niet waar is, dan gaan ze zitten. Indien een stelling fout is, vraag dan wat het juiste antwoord moet zijn.

Instructie

Tijdens deze les kun je de leerlingen allemaal een digitale oefenklok geven, zodat ze direct de tijd op hun klok mee kunnen zetten en kunnen verzetten om het tijdsverschil te bepalen. Bespreek het belang van het bepalen van het tijdsverschil tussen digitale klokken met minuten. Laat de digitale klok zien en leg uit dat een digitale klok bestaat uit vier plekken waar een cijfer kan staan. De dubbele punt, bij sommige klokken alleen één punt, geeft de scheiding tussen uren en minuten aan. De cijfers die voor de dubbele punt staan geven de uren aan. De cijfers achter de dubbele punt geven de minuten aan. Met behulp van het voorbeeld van de wandeling kun je uitleggen hoe je het tijdsverschil tussen digitale klokken met minuten kunt bepalen. Zo beginnen jullie om 2 minuten voor 12 met de wandeling en zijn jullie om 7 minuten voor half 1 weer thuis. Het tijdsverschil tussen deze twee tijden is 25 minuten. Om dit uit te rekenen tel je steeds de minuten in overzichtelijke stappen. Dit kan door te rijgen of door te tellen naar een heel uur. Controleer met de volgende sommen of de leerlingen het tijdsverschil tussen de digitale klokken kunnen bepalen. Laat de leerlingen de som met Ralf die gaat grasmaaien zien. Vraag aan de leerlingen hoe je het tijdsverschil moet uitrekenen. Benadruk dat de tijd op de digitale klok de tijd is waarop Ralf klaar is met grasmaaien. Je moet dus het tijdsverschil gaan bepalen tussen 4 minuten voor 4 en 9 minuten voor half 5. Door het afdekvlak weg te schuiven kun je de tussenstappen laten zien. Geef aan dat je ook andere tussenstappen kunt nemen, door eerst naar een heel uur te tellen en daarna verder te tellen. Daarna kun je het antwoord laten zien. Controleer met de meerkeuzesommen of de leerlingen het juiste tijdsverschil kunnen bepalen.

Controleer of de leerlingen het tijdsverschil tussen digitale klokken met minuten met uuroverschrijding kunnen bepalen, door de volgende vraag te stellen:
- Hoe bepaal je het tijdsverschil tussen twee digitale klokken?

Inoefening

Bij de eerste opgave bepalen de leerlingen het tijdsverschil tussen de digitale klokken, waarbij ze verder en terug moeten tellen. In de tweede en derde opgave bepalen ze het tijdsverschil aan de hand van een digitale klok en een verhaal.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om het tijdsverschil tussen digitale klokken met minuten met uuroverschrijding te kunnen bepalen, omdat je zo kunt bepalen hoeveel tijd er is verstreken. Als afsluiting laat je een aantal oefeningen zien met treintijden. De leerlingen moeten het tijdsverschil berekenen. Daarbij kunnen ze eerst kiezen uit een aantal antwoordmogelijkheden en daarna moeten ze zelf aangeven hoeveel minuten het tijdsverschil is.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het bepalen van het tijdsverschil tussen digitale klokken met minuten met uuroverschrijding eerst oefenen met een digitale klok minuten eerder of later te zetten met uuroverschrijding. Vervolgens kunnen ze ook oefenen met grotere verschillen met uuroverschrijding. Daarna kun je de leerlingen de klok telkens een aantal minuten verder laten zetten tot hij bij de andere tijd is, om zo het tijdsverschil te bepalen.

Instructiemateriaal

Digitale oefenklokken

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!