Tijdsverschil bepalen tussen digitale klokken met 10 en 5 minuten met uuroverschrijding

Tijdsverschil bepalen tussen digitale klokken met 10 en 5 minuten met uuroverschrijding

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Tijdsverschil bepalen tussen digitale klokken met 10 en 5 minuten met uuroverschrijding
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren om het tijdsverschil te bepalen tussen digitale klokken met 10 en 5 minuten met uuroverschrijding.

Belang

Het is belangrijk dat je het tijdsverschil tussen digitale klokken kunt bepalen, omdat je zo kunt bepalen hoeveel tijd er is verstreken tussen de twee tijden op de digitale klokken.

Introductie

Op het digibord staan een aantal digitale klokken. De leerlingen moeten aangeven wat de juiste volgorde is van vroeg naar laat. Sleep de klokken naar het juiste vak. Daarna laat je een rij zien waar de klokken al in een volgorde staan. De leerlingen geven aan of de klokken in de juiste volgorde staan en slepen ze op de juiste plek.

Instructie

Tijdens deze les kun je de leerlingen allemaal een digitale oefenklok geven, zodat ze direct de tijd op hun klok mee kunnen zetten en kunnen verzetten om het tijdsverschil te bepalen. Bespreek het belang van het bepalen van het tijdsverschil tussen digitale klokken met 10 en 5 minuten. Laat de digitale klok zien en leg uit dat een digitale klok bestaat uit vier plekken waar een cijfer kan staan. De dubbele punt, bij sommige klokken alleen één punt, geeft de scheiding tussen uren en minuten aan. De cijfers die voor de dubbele punt staan geven de uren aan. De cijfers achter de dubbele punt geven de minuten aan. Met behulp van het voorbeeld van de stoel kun je uitleggen hoe je het tijdsverschil tussen digitale klokken met 10 en 5 minuten kunt bepalen. Zo begint opa om 5 over 2 met het in elkaar zetten van een stoel en is hij om 10 minuten over half 3 klaar klaar. Het tijdsverschil tussen deze twee tijden is 35 minuten. Om dit uit te rekenen tel je steeds de minuten in stappen van 10 minuten of 5 minuten verder. Controleer met de volgende sommen of de leerlingen het tijdsverschil tussen de digitale klokken kunnen bepalen. Laat de leerlingen de som met de gymles van groep 5 zien. Vraag aan de leerlingen hoe je het tijdsverschil moet uitrekenen. Benadruk dat de tijd op de digitale klok de tijd is waarop de gymles klaar is. Je moet dus het tijdsverschil gaan bepalen tussen 5 minuten over 1 en 10 minuten voor 2. Door het afdekvlak weg te schuiven kun je de tussenstappen laten zien. Daarna kun je het antwoord laten zien. Controleer met de meerkeuzesommen of de leerlingen het juiste tijdsverschil kunnen bepalen.

Controleer of de leerlingen het tijdsverschil tussen digitale klokken met 10 en 5 minuten met uuroverschrijding kunnen bepalen, door de volgende vraag te stellen:
- Hoe bepaal je het tijdsverschil tussen twee digitale klokken?

Inoefening

Bij de eerste en tweede opgave bepalen de leerlingen het tijdsverschil tussen de digitale klokken, waarbij ze verder en terug moeten tellen. In de derde opgave bepalen ze het tijdsverschil aan de hand van een digitale klok en een verhaal.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om het tijdsverschil tussen digitale klokken met 10 en 5 minuten met uuroverschrijding te kunnen bepalen, omdat je zo kunt bepalen hoeveel tijd er is verstreken. Als afsluiting laat je de leerlingen in tweetallen werken. Beide leerlingen zetten een tijd op hun digitale klok. Samen bepalen ze hoeveel tijdsverschil er tussen de klokken is.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het bepalen van het tijdsverschil tussen digitale klokken met 10 en 5 minuten met uuroverschrijding eerst oefenen met een digitale klok 10 of 5 minuten eerder of later te zetten met uuroverschrijding. Vervolgens kunnen ze ook oefenen met grotere verschillen met uuroverschrijding. Daarna kun je de leerlingen de klok telkens 10 of 5 minuten verder laten zetten tot hij bij de andere tijd is, om zo het tijdsverschil te bepalen.

Instructiemateriaal

Digitale oefenklokken

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!