Tijd aangeven op digitale klok met kwartieren in hoge tijden
Tijd aangeven op digitale klok met kwartieren in hoge tijden

Tijd aangeven op digitale klok met kwartieren in hoge tijden

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de tijd aan te geven op de digitale klok met kwartieren in hoge tijden.

Belang

Het is belangrijk dat de leerlingen de tijd kunnen aangeven op de digitale klok met kwartieren in hoge tijden, omdat ze zo kunnen laten zien hoe laat het is.

Introductie

De leerlingen luisteren naar de tijd en zetten vervolgens de tijd op de digitale klok.

Instructie

Eerst bespreek je het belang van het kunnen aangeven van de tijd op de digitale klok met kwartieren in hoge uren. Leg uit dat de eerste twee cijfers voor de dubbele punt, bij sommige klokken een enkele punt, de uren aangeven. De twee cijfers na de dubbele punt geven de minuten aan. Geef aan dat je met een digitale klok kunt aangeven of het ochtend, middag, avond of nacht is. Vervolgens leg je uit dat de digitale klok uit lage en hoge uren bestaat. Laat de lijn zien met de uren erop. Laat zien dat je na 12 uur opnieuw begint met tellen bij 1 uur, maar op de digitale klok zie je dan 13 uur. Daarna leg je uit dat een dag 24 uren heeft, maar je na 23:00 weer opnieuw begint met tellen (0:00). Om te weten hoe laat het is in hoge tijden op de digitale klok, leg je uit dat je van een hoge tijd 12 uur af haalt. Laat zien hoe je van 13:15 12 uur afhaalt en 1 uur en 15 minuten overhoudt. Het is dus kwart over 1 in de middag. Laat de klok zien en vertel dat er 2 uren op staan en 15 minuten. Het is dus kwart over 1 's middags. Leg uit dat een uur uit 60 minuten bestaat, een half uur uit 30 minuten bestaat en een kwartier uit 15 minuten. Laat met behulp van de klok zien dat het 7 uren zijn en 15 minuten (een kwartier). Het is dus 15 minuten over 7 uur, oftewel kwart over 7. Leg uit dat je bij tijden met kwart voor, 15 minuten terugtelt van het hele uur. Je haalt dus 15 minuten van de 60 minuten af. Je komt dan op 45 minuten uit. Dat is kwart voor. Bij kwart over tel je 15 minuten verder dan het hele uur. Je komt dan op 15 minuten uit. Dit is kwart over. Vervolgens maken de leerlingen opgaven, waarbij ze de tijden moeten aflezen van de digitale klokken. Bij de volgende opgaven zetten de leerlingen de digitale klok op de juiste tijd naar aanleiding van het verhaal.

Controleer of de leerlingen de kwartieren in hoge tijden op de digitale klok kunnen aangeven door hen de volgende vragen te stellen:
Waarom is het handig om te kunnen klokkijken?
Hoeveel minuten is kwart voor? (45 minuten)
Hoeveel minuten is kwart over? (15 minuten)

Inoefening

De leerlingen oefenen met het zetten van de tijden op de instelbare digitale klok.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om de tijd te kunnen aangeven op de digitale klok met kwartieren in hoge tijden, omdat ze zo kunnen laten zien hoe laat het is. In de laatste oefening zetten de leerlingen de digitale klokken een kwartier verder of een kwartier terug.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het aflezen van de kwartieren op de digitale klok oefenen met de positie van de getallen op de digitale klok. Leg uit dat de cijfers voor de dubbele punt de uren zijn en de cijfers na de dubbele punt de minuten zijn. Gebruik een digitale klok om de posities van de getallen en hele uren, halve uren en kwartieren te oefenen. Laat de leerlingen in tweetallen oefenen met een digitale klok, waarbij ze eerst het aflezen en zetten van hele en halve uren oefenen en daarna het aflezen en zetten van kwartieren.

Instructiemateriaal

Digitale klokken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!