Terra Mission: Thema 2 - Energie (groep 5/6)

Terra Mission: Thema 2 - Energie (groep 5/6)

Leer alles over het opwekken en gebruik van energie.

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Terra Mission: Thema 2 - Energie (groep 5/6)
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Dit is het tweede thema van het lespaket Terra Mission. In dit thema leren de leerlingen wat energie is, hoe energie wordt opgewekt en wat hiervoor nodig is. Er worden problemen en oplossingen besproken omtrent het opwekken en gebruik van energie. Daarna leren ze hoe ze zelf aan deze oplossingen kunnen bijdragen.

Opbouw

- Introductie: Ophalen van de voorkennis door middel van een woordweb.
- Instructie: Wat is er nodig om energie op te wekken? Wat zijn fossiele brandstoffen en wat is het probleem bij het opwekken van energie? Welke duurzame energiebronnen kunnen een alternatief bieden?
- Werkblad
- Praktijkopdracht: Maak een poster over energie
- Afsluiting: Bespreek de leerdoelen en het werkblad na. Maak afspraken over het afmaken van de praktijkopdracht.
- Buitenopdracht: Welke dingen en apparaten kom je buiten tegen die op energie werken?
- Extra's: Memory, Stellingen, Maak een quiz en extra filmpjes.

Terra Mission

Plastic soep, luchtvervuiling, zwerfafval… Kinderen zien dagelijks berichten in het nieuws over klimaatverandering en milieuproblemen. Bewustzijn is de basis voor verandering. Life Terra werkt daarom aan een lessenserie waarbij leerlingen o.a. leren hoe ze zelf actief kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Dit lespakket bevat 8 thema's voor groepen 5/6 en 7/8. Elk thema bestaat uit een digibordles, leerkrachthandleiding met antwoordblad en een werkblad.
Meer informatie.

Tips

In de handleiding van de introductieles van Terra Mission vind algemene informatie en handige tips voor het werken dit lespakket.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!