Telwoord (begrip)

Telwoord (begrip)

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren wat een telwoord (tw) is en leren het telwoord (tw) te herkennen in een zin.

Instructie

Je legt uit wat een telwoord is. Hoofdtelwoorden geven een hoeveelheid aan. Dit kunnen bepaalde hoofdtelwoorden zijn, zoals één, vijf of twintig. Hoofdtelwoorden kunnen ook onbepaald zijn, zoals veel, weinig, enkele. Rangtelwoorden geven een positie of volgorde aan. Ook dit kunnen bepaalde rangtelwoorden zijn, zoals eerste of tweede. Rangtelwoorden kunnen ook onbepaald zijn, zoals middelste of laatste. Na het uitleggen van de regel laat je voorbeelden van hoofdtelwoorden en rangtelwoorden zien.

Oefening

De leerlingen oefenen met het herkennen van telwoorden, voorzetsels, bijvoeglijk naamwoorden, lidwoorden, zelfstandig naamwoorden en werkwoorden in de zin. Je vraagt in elke zin wat de telwoorden, voorzetsels, bijvoeglijk naamwoorden, lidwoorden, zelfstandig naamwoorden en werkwoorden zijn. Je zet een streep onder het juiste woord en schrijft eventueel de juiste afkorting boven het woord.

Aandachtspunten

Bepaalde telwoorden zijn voor veel leerlingen eenvoudiger te herkennen, het herkennen van onbepaalde telwoorden biedt meer uitdaging.
Nu er steeds meer verschillende woordsoorten worden benoemd, is het belangrijk telkens aan te geven waarom een woordsoort wordt gekozen. Je herhaalt telkens de regel wanneer je een woordsoort aangeeft. Bijvoorbeeld: dit is een zelfstandig naamwoord, want ik kan er de, het of een voor zetten.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!