Telwoord

Telwoord

Hoofd- en rangtelwoorden

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren wat een hoofd- en rangtelwoord is en deze te herkennen in een stuk tekst.

Belang

Het is belangrijk om woordsoorten te kunnen onderscheiden, zodat de opbouw van een stuk tekst begrepen wordt.

Introductie

Laat een plaat zien met verschillende telwoorden erop. Laat de leerlingen kort overleggen en vraag: wat zie je? Wat zijn dit voor woorden? Kunnen jullie nog meer van dit soort woorden bedenken?

Bespreek dan het doel van de les.

Instructie

Leg dan uit wat een telwoord is en noem voorbeelden. Vraag of de leerlingen zelf ook nog voorbeelden kunnen bedenken.

Leg het verschil uit tussen hoofd- en rangtelwoorden. Gebruik ook hier voorbeelden en voorbeelden bedacht door leerlingen.

Bespreek wat het belang is van het herkennen van telwoorden.

Inoefening

Lees een verhaal voor (en laat ze meelezen) waarin verschillende telwoorden staan. Laat de leerlingen de telwoorden zoeken. Vervolgens laat je de antwoorden zien (volgende slide) en bespreek je met de kinderen in welke categorie ze thuishoren. Deze kun je in de tabel erbij schrijven.

Nu kun je aan de slag gaan met de daadwerkelijke inoefening:
Eerst kiezen de leerlingen uit een aantal woorden de telwoorden. In de volgende opgave bepalen ze waar in de zin het telwoord staat. In de derde opgave kiezen ze uit een aantal telwoorden en gewone woorden het hoofdtelwoord.

Afsluiting

Herhaal het belang van het herkennen van telwoorden.

Suggestie

Laat de leerlingen in een rij staan en laat omstebeurt iets zeggen over de rij, door een telwoord te gebruiken. De klas noemt de juiste categorie die erbij hoort.

Aandachtspunten

Deze doelen zijn voorwaardelijk aan dit doel:
• Bijvoeglijk naamwoord

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!