Tellen van hoeveelheden met de 5-structuur t/m 20
Tellen van hoeveelheden met de 5-structuur t/m 20

Tellen van hoeveelheden met de 5-structuur t/m 20

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren handig tellen in groepjes van 5 in verschillende contexten. Ook leren zij dat het handig is eerst de groepjes van 5 te tellen en dan de losse.

Belang

Je legt uit dat het handig is om in groepjes van 5 te tellen, omdat je op die manier sneller kunt tellen.

Introductie

Op het digibord staan twaalf appels. Je vraagt aan de leerlingen hoe ze het aantal appels op een handige en snelle manier kunnen tellen. Leerlingen hoeven hier nog niet in groepjes te tellen, maar laat leerlingen wel verwoorden hoe ze denken dat ze deze appels handig kunnen tellen.

Instructie

Je legt uit dat als je in groepjes van 5 telt, je er steeds 5 bij telt. Je vraagt twee leerlingen naar voren en laat ze hun handen naar voren steken, zodat je de vingers duidelijk kunt tellen. Je telt hardop in groepjes van 5, terwijl je de handen aanwijst. Op het digibord worden de getallen 1 tot en met 20 gegeven, waarbij de getallen 5, 10, 15 en 20 blauw zijn. Leg uit dat dit belangrijke getallen zijn bij het tellen in groepjes van 5. Vervolgens komt er een kralenketting met 20 kralen op het digibord die je klassikaal kunt tellen. Dit kun je ook doen met de 15 lolly's. Stimuleer de leerlingen om dit in groepjes van 5 te doen. Je telt eerst de groepjes van 5 bij elkaar. Daarna worden de losse erbij geteld.

Om te controleren of de leerlingen hoeveelheden tot en met 20 in groepjes van vijf kunnen tellen, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoe kun je handig tellen?
- Waarom is het handig om in groepjes van 5 te tellen?
- Als je allemaal groepjes van 5 dingen hebt en één losse, welke tel je dan eerst en waarom?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het tellen in groepjes van 5. Eerst tellen ze de voorwerpen in een afbeelding en vervolgens geven ze aan hoeveel voorwerpen ze in elk plaatje tellen. Je laat de leerlingen zo veel mogelijk hardop meetellen. Bij een oneven aantal, laat je de leerlingen eerst de groepjes van 5 tellen en daarna pas de losse.

Afsluiting

Je controleert of leerlingen in groepjes van 5 kunnen tellen en laat leerlingen verwoorden dat ze er steeds 5 bij moeten tellen. Benadruk dat het tellen in groepjes van 5 handiger is, omdat je zo sneller kunt tellen. Vervolgens controleer je nog eens of de leerlingen weten hoe ze in groepjes van 5 kunnen tellen.

Aandachtspunten

Leerlingen die hier moeite mee hebben zullen steeds 1 voor 1 gaan tellen. Stimuleer ze om in groepjes van 5 te tellen door dit samen hardop te oefenen en een aantal keer de telrij met sprongen van 5 op te zeggen. Oefen ook met het verder tellen vanaf 5, vanaf 10 en vanaf 15.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!