Tellen van gestructureerde hoeveelheden van 1 t/m 10
Tellen van gestructureerde hoeveelheden van 1 t/m 10

Tellen van gestructureerde hoeveelheden van 1 t/m 10

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren gestructureerde hoeveelheden van 1 tot en met 10 te tellen.

Belang

Je legt uit dat het belangrijk is om hoeveelheden tot en met 10 te kunnen tellen, zodat je kan tellen hoeveel je van iets hebt. Daarnaast heb je dit nodig om er later goed mee te rekenen.

Introductie

Je geeft de leerlingen een getalkaartje met daarop een getal van 1 tot en met 10. Je noemt een getal. De leerlingen die een kaartje met dat getal hebben, gaan staan. Vervolgens noem je een ander getal en gaan de leerlingen die dat getal hebben staan. Zo ga je door tot je alle getallen een keer hebt benoemd.

Instructie

Op het digibord staan tien appels met daarin de getallen 1 tot en met 10. Je kunt met behulp van deze afbeelding laten zien hoe je de appels telt. Je doet dit een keer voor en kunt de leerlingen laten meetellen. Je kunt dit ook met de sterren doen. Vervolgens staan er op het digibord de hoeveelheden 1 tot en met 10. Je kunt samen met de leerlingen de hoeveelheden 1 tot en met 10 tellen. Daarna zie je 7 euro liggen. Bespreek hierbij verschillende manieren om te tellen, bijvoorbeeld eerst de bovenste rij, of juist van boven naar beneden. Om te controleren of de leerlingen de hoeveelheden kunnen tellen, kun je de leerlingen de drie verschillende hoeveelheden op het digibord laten tellen, waarbij ze bepalen welk getal erbij hoort. Je kunt een lijn trekken van de hoeveelheid naar het bijbehorende getal.

Om te controleren of de leerlingen gestructureerde hoeveelheden van 1 tot en met 10 kunnen tellen, kun je de volgende vragen stellen:
- Bij welk getal begin je?
- Hoe tel je van 1 naar 10?
- Hoeveel voorwerpen tel je?

Inoefening

Eerst tellen de leerlingen in de 2-structuur het aantal voorwerpen en geven het antwoord in een open vraag. Vervolgens wordt de gegeven hoeveelheid in een andere structuur gegeven, waardoor leerlingen zelf kijken hoe ze deze hoeveelheid handig kunnen tellen, bijvoorbeeld in groepjes van drie. Leerlingen geven het antwoord ook hierbij in een open vraag. Stimuleer de leerlingen de voorwerpen aan te wijzen, terwijl ze tellen. Hierdoor hebben ze een beter overzicht van de voorwerpen die ze al hebben geteld.

Afsluiting

Je controleert of leerlingen gestructureerde hoeveelheden van 1 tot en met 10 kunnen tellen. Benadruk dat het belangrijk is om tot 10 te kunnen tellen, omdat je zo kunt tellen hoeveel voorwerpen je hebt. Vervolgens controleer je of de leerlingen gestructureerde hoeveelheden van 1 tot en met 10 kunnen tellen, door dit met behulp van de oefening op het digibord met de leerlingen te bespreken. Je sleept samen met de leerlingen de hoeveelheden naar het goede vak.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen nog moeite hebben met dit doel, kun je de getallen 1 tot en met 10 met de daarbij behorende getalsymbolen oefenen. Je kunt ze hierbij ook de telrij hardop laten opzeggen, terwijl ze de getallen aanwijzen. Wanneer leerlingen al verder zijn en verkort tellen of direct zien hoeveel het er zijn hoeven ze niet meer één voor één te tellen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!