Tellen t/m 50

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Tellen t/m 50
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen kunnen van 1 tot en met 50 tellen. Ze weten welke getallen na elkaar komen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om tot en met 50 te tellen, omdat je dit nodig hebt om er goed mee te rekenen.

Introductie

Op het digibord staan getallen. Laat de leerlingen de vakjes één voor één weggummen. Laat de leerlingen de getallen bij een maatje op de rug schrijven. de ander raadt welk getal er geschreven wordt..

Instructie

Klassikaal tel je van 1 naar 30. Vervolgens laat je de telrij van 31 tot en met 40 zien. Tel hardop en wijs de getallen aan. Herhaal dit nog een keer en laat de leerlingen hardop meetellen. Ditzelfde doe je bij de telrij van 41 tot en met 50. Oefen het tellen waarbij er bij een willekeurig getal gestart wordt. Daarna moeten de getallen naar de juiste plek gesleept worden. Vraag aan de leerlingen of zij weten welke getallen bij het linkerrijtje horen en welke getallen bij het rechterrijtje horen. Wijs hen erop dat het eerste cijfer van het getal anders is. Getallen die met de 3 beginnen, horen in het rijtje bij de 31 en 32. Vervolgens tel je verder en moeten de leerlingen opschrijven welke getallen moeten worden ingevuld. Laat de leerlingen de getallen opschrijven en omhoog houden om te controleren of het goed is. Daarna is er een telrij te zien waarbij er getallen ontbreken. Sleep de getallen naar de juiste plek. Laar de leerlingen daarna de ontbrekende getallen invullen op de vlaggetjeslijn. Bij de strandballen laat je de leerlingen de juiste getallen eerst opnoemen en daarna weggummen ter controle. Als laatste laat je de leerlingen de ontbrekende getallen naar de tentjes slepen en tel je samen met ze terug vanaf 50. Wijs hierbij de getallen aan.

Controleer of de leerlingen tot 50 kunnen tellen met de volgende vragen:
- Hoe tel je verder?
- Welk getal komt er na 34?
- Welk getal komt er na 46?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het verder tellen en daarna moeten ze de ontbrekende getallen invullen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te tellen tot en met 50, omdat je dit nodig hebt om te rekenen en controleer of ze tot en met 50 kunnen tellen. Laat de leerlingen in tweetallen oefenen met het tellen tot en met 50 vanaf verschillende getallen. Begin bij 30 en tel dan verder. Lukt het ze om binnen de tijd te tellen?

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het tellen, kennen waarschijnlijk de telrij tot en met 50 nog niet zo goed. Tel de getallen hardop één voor één en/of wijs de getallen aan op de getallenlijn voor een extra visuele ondersteuning.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!