Tellen t/m 5

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Tellen t/m 5
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen kunnen van 1 tot en met 5 tellen. Ze weten welk getal ervoor en erna komt en tellen heen en terug.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om tot en met 5 te tellen, omdat je dit nodig hebt om te leren rekenen.

Introductie

Op het digibord staat een afbeelding van de getallen 1 tot en met 5 door elkaar. Je vraagt de leerlingen welke getallen ze herkennen. Vervolgens staat er een groepje van 3 stippen, 5 stippen en 2 stippen op het bord. De leerlingen schrijven het bijbehorende getal op en daarna noteer je deze op het bord onder de stippen.

Instructie

Je laat de telrij van 1 tot en met 5 zien en bespreekt dat de getallen in deze volgorde horen en dat je bij 1 begint en naar rechts gaat. Bij elke tel verder komt het volgende getal. Dan tel je van 1 naar 5 terwijl je duidelijke stappen vooruit zet en de getalkaarten laat zien. Vervolgens laat je de leerlingen hardop tellen terwijl je stappen zet. Eventueel kunnen de leerlingen zelf ook meedoen met het zetten van de stappen. Tot slot zet je alleen stappen, zonder dat je daarbij hardop telt. De leerlingen tellen in hun hoofd het aantal stappen en schrijven de getallen achter elkaar op. Oefen klassikaal door de getallen op de juiste plek in de telrij in te vullen. Vervolgens laat je de telrij van 1 tot en met 5 nog eens zien en bespreekt dat de getallen in dezelfde volgorde horen, maar dat je bij terugtellen achteraan begint. Je oefen samen met het terugtellen en laat de leerlingen hardop meetellen, achteruit stappen en de juiste getallen invullen. Laat daarna de vlaggetjes op het digibord zien en vraag hoe de leerlingen weten welke getallen na elkaar komen.

Om te controleren of de leerlingen tot en met 5 kunnen tellen, kun je de volgende vragen stellen:
- Wat doe je als je verder telt? Tel je er dan eentje bij of gaat er eentje af?
- Hoe tel je terug?
- Welk getal komt er na 4? Welk getal komt er voor 3?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het invullen van één getal, daarna meerdere getallen en daarna terugtellen. Je laat de leerlingen zo veel mogelijk meetellen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te tellen tot en met 5, omdat je dit nodig hebt om te rekenen en controleer of ze tot en met 5 kunnen tellen. Laat de leerlingen de ontbrekende getallen invullen. Benadruk dat de leerlingen vanaf één getal steeds één verder of één terug tellen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het tellen, kennen waarschijnlijk de telrij tot en met 5 nog niet zo goed. Tel de getallen hardop één voor één. Oefen eerst het verder tellen, daarna het terugtellen.

Instructiemateriaal

Getalkaartjes van 1 tot en met 5.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!