Tellen t/m 20

Tellen t/m 20

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen kunnen van 10 tot en met 20 tellen. Ze weten welke getallen na elkaar komen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om tot en met 20 te tellen, omdat je dit nodig hebt om er goed mee te rekenen.

Introductie

Op het digibord staan voorwerpen in de vorm van getallen. De leerlingen moeten aangeven welke getallen ze zien. Vervolgens moeten de voorwerpen geteld worden die op het digibord staan. De leerlingen schrijven het bijbehorende getal op en daarna wordt het antwoord gegeven. Laat de leerlingen oefenen met het hardop tellen. Eén leerling begint met tellen en zet stappen. Elke stap is één tel. Begin bij 10. Nadat de leerling een aantal stappen heeft gezet, tikt hij een andere leerling aan. Deze leerling moet stappen zetten en verder tellen. Ga door totdat je bij 20 bent. Hierbij gaat het erop dat de leerlingen de telrij al kunnen opzeggen voordat zij in dit doel de telrij leren opschrijven.

Instructie

Je laat de telrij van 1 tot en met 20 zien en bespreekt dat de getallen in deze volgorde horen en dat je bij 1 begint en na rechts gaat. Bij elke tel verder komt het volgende getal. Dan laat je de telrij van 10 tot 20 zien. Je telt van 10 naar 20 terwijl je de bijbehorende getallen aanwijst in de telrij. Herhaal dit nog een keer en laat de leerlingen hardop meetellen. Daarna moeten er getallen naar de juiste plek in de telrij worden worden gesleept en moeten ze de ontbrekende getallen invullen. Laat de leerlingen de getallen opschrijven en omhoog houden om te controleren of het goed is. Vervolgens laat je een leerling naar voren komen en geeft hem een getalkaartje. De leerling moet dit getalkaartje aanwijzen in de telrij. Gum het grijze vakje uit om te controleren of de leerling de juiste plek heeft aangewezen.

Controleer of de leerlingen tot 20 kunnen tellen met de volgende vragen:
Hoe tel je verder?
Welk getal komt er na 12?
Welk getal komt er na 18?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het invullen van getallen die elkaar opvolgen. Daarna oefenen ze met het invullen van een getal dat tussen andere getallen staat.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te tellen tot en met 20, omdat je dit nodig hebt om te rekenen en controleer of ze tot en met 20 kunnen tellen. Om te controleren of de leerlingen het begrijpen, laat je hen de ontbrekende getallen invullen. Daarna laat je een leerling naar voren komen en laat hem een getalkaartje zien. De leerling moet stappen zetten totdat hij bij dit getal is. De klas moet raden bij welk getal de leerling is gestopt door mee te tellen bij elke stap.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het tellen, kennen waarschijnlijk de telrij tot en met 20 nog niet zo goed. Tel de getallen hardop één voor één.

Instructiemateriaal

Getalkaartjes tot en met 20.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!