Structureren van kommagetallen met m en km
Structureren van kommagetallen met m en km

Structureren van kommagetallen met m en km

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het structureren van kommagetallen met kilometers en meters.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om te weten hoe een kommagetal met kilometers en meters in elkaar zit, zodat de leerlingen ermee kunnen rekenen.

Introductie

Op het digibord staan TE,th-schema's (tientallen, eenheden, tienden en honderdsten) en een som. Laat de leerlingen de sommen uitrekenen en dit antwoord invullen in de tabel. Ook staan er een aantal sommen, waarbij het antwoord al is gegeven. De leerlingen moeten het ontbrekende getal uitrekenen.

Instructie

Leg uit dat een kommagetal bestaat uit een getal met één of meer decimalen. Wanneer een kommagetal gegeven is in kilometers, is het getal voor de komma het aantal hele kilometers. Het getal achter de komma staat voor meters. Geef aan dat 1 meter 1000 keer in een kilometer past. 1 kilometer is dus hetzelfde als 1000 meter. Vraag of de klas ook weet hoeveel meter past in 0,1 kilometer, in 0,01 kilometer en in 0,001 kilometer. Met behulp van een metriek stelsel kun je ook omrekenen van kilometers naar meters. Je maakt drie sprongen naar rechts, dus je vermenigvuldigt met 1000. Als er een kommagetal in kilometers is gegeven, kun je ook aangeven wat de waarde is van de verschillende cijfers in dat getal. Het getal voor de komma staat gegeven in kilometers, het getal achter de komma staat gegeven in meters. Vervolgens moeten de leerlingen aangeven wat de waarde van de verschillende cijfers is. Eerst kunnen ze kiezen uit antwoordmogelijkheden, daarna moeten ze zelf een antwoord bedenken. Leg uit hoe je kilometers en meters optelt. Geef aan dat je eerst de meters omrekent naar kilometers. Daarna tel je de kilometers bij elkaar op. Vraag ook of de leerlingen weten hoeveel hele kilometers er in het kommagetal zitten. Laat nog een voorbeeld zien, waarbij het gaat om 60 meter. Ook hierbij vraag je of de leerlingen weten hoeveel hele kilometers er in het kommagetal zitten. Vraag de leerlingen hoe zij 3 km en 2 m bij elkaar zouden optellen. Daarna oefenen de leerlingen zelf met het optellen van kilometers en meters.

Om te controleren of leerlingen kommagetallen met kilometers en meters kunnen structureren, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoe kun je van een kommagetal in kilometers uitrekenen hoeveel kilometer en meter dit is?
- Hoeveel kilometer is 7 kilometer en 765 meter?
- Hoeveel kilometer is 2 kilometer en 8 meter?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het bepalen van de waarde van een cijfer. Vervolgens moeten ze aangeven hoeveel hele kilometers er in het gegeven getal zitten. Daarna rekenen ze uit hoeveel kilometer het gegeven getal is.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te weten hoe een kommagetal met kilometers en meters in elkaar zit, zodat je ermee kunt rekenen. Vervolgens moeten de leerlingen proberen zo veel mogelijk sommen binnen de tijd uit te rekenen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het structureren van kilometers en meters met kommagetallen, kun je hen aan de hand van een voorbeeld uitleggen dat een kommagetal bestaat uit kilometers en meters. Geef bijvoorbeeld aan dat de route van school naar een supermarkt een bepaald aantal kilometers en meters is. Het getal voor de komma is in kilometers, het getal achter de komma is in meters. Vervolgens laat je hen oefenen met het omrekenen van kilometers naar meters.

Instructiemateriaal

Eventueel een afgedrukt metriek stelsel.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!