Structureren van kommagetallen met cm en m

Structureren van kommagetallen met cm en m

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Structureren van kommagetallen met cm en m
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het structureren van kommagetallen met centimetermeters en meters.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om te weten hoe een kommagetal met centimeters en meters in elkaar zit, zodat de leerlingen ermee kunnen rekenen.

Introductie

Bespreek een aantal stellingen. Wat denken de leerlingen? Zet een kruisje in het vak waar of niet waar.

Instructie

Leg uit dat een kommagetal bestaat uit een getal met één of meer decimalen. Wanneer een kommagetal gegeven is in meters, is het getal voor de komma het aantal hele meters. Het getal achter de komma staat voor centimeters. Laat de afbeelding op het digibord zien. De meters en centimeters zijn gegeven. Vraag eerst hoeveel meter er ligt, vraag daarna hoeveel centimeter er ligt. Deze getallen kun je invullen in de tabel. De meters staan voor de komma en de centimeters staan achter de komma. Daarna oefenen de leerlingen zelf met de visuele ondersteuningen op het digibord. Geef aan dat 1 centimeter 100 keer in een meter past. 1 meter is dus hetzelfde als 100 centimeter. Vraag of de klas ook weet hoeveel centimeter past in 0,1 meter en in 0,01 meter. Wijs op de liniaal op het digibord aan wat 0,1 meter en 0.01 meter zijn. Met behulp van een metriek stelsel kun je ook omrekenen van meters naar centimeters. Je maakt twee sprongen naar rechts, dus je vermenigvuldigt met 100. Als er een kommagetal in meters is gegeven, kun je ook aangeven wat de waarde is van de verschillende cijfers in dat getal. Het getal voor de komma staat gegeven in meters, het getal achter de komma staat gegeven in centimeters. Vervolgens moeten de leerlingen aangeven wat de waarde van de verschillende cijfers is. Ook zonder visuele ondersteuning kun je meters en centimeters optellen. Reken eerst de centimeters om naar meters en tel daarna de meters bij elkaar op. Vraag ook of de leerlingen weten hoeveel hele meters er in het kommagetal zitten. Laat nog een voorbeeld zien, waarbij je 9 centimeter optelt bij 2 meter. Ook hierbij vraag je of de leerlingen weten hoeveel hele meters er in het kommagetal zitten. Daarna oefenen de leerlingen zelf met het optellen van meters en centimeters.

Om te controleren of leerlingen kommagetallen met centimeters en meters kunnen structureren, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoe kun je van een kommagetal in meters uitrekenen hoeveel meter en centimeter dit is?
- Hoeveel meter is 2 meter en 68 centimeter?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het optellen van meters en centimeters met behulp van een visuele ondersteuning. Vervolgens moeten ze aangeven hoeveel hele meters er in het gegeven getal zitten. Daarna rekenen ze uit hoeveel meter het gegeven getal is.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te weten hoe een kommagetal met centimeters en meters in elkaar zit, zodat je ermee kunt rekenen. Vervolgens laat je een aantal stellingen zien. De leerlingen moeten aangeven of dit waar of niet waar is. Gum het vakje om het antwoord te controleren. Indien een stelling fout is, moeten de leerlingen aangeven wat het juiste antwoord moet zijn.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het structureren van centimeters en meters met kommagetallen, kun je hen aan de hand van een voorbeeld uitleggen dat een kommagetal bestaat uit meters en centimeters. Meet een voorwerp op in de klas. Het getal voor de komma is in meters, het getal achter de komma is in centimeters. Vervolgens laat je hen oefenen met het omrekenen van meters naar centimeters.

Instructiemateriaal

Eventueel een afgedrukt metriek stelsel.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!