Structureren van getallen t/m 1.000.000
Structureren van getallen t/m 1.000.000

Structureren van getallen t/m 1.000.000

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het structureren van getallen van 100 000 tot 1 000 000. Ze leren uit welke honderdduizendtallen, tienduizendtallen, duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden getallen tussen de 100 000 en 1 000 000 bestaan.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om te weten hoe de getallen tot 1 000 000 in elkaar zitten, zodat je hier goed mee kan leren rekenen.

Introductie

Op het digibord staan een aantal getallen. Je wijst een getal aan en laat een leerling dit getal uitspreken.

Instructie

Je laat op het digibord de honderdduizendtallen, tienduizendtallen, duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden zien. Leg uit dat een honderdduizendtal een groepje is van 100 000, een tienduizendtal is een groepje van 10 000, een duizendtal is een groepje van 1000, een honderdtal is een groepje van 100, een tiental is een groepje van 10 en eenheden zijn de getallen van 1 t/m 9. Om te laten zien waar een getal uit bestaat, sleep je de getallen één voor één van elkaar af. Zo komen het aantal nullen in beeld dat bij een getal hoort. Al deze getallen staan in het HdTdDHTE-schcema. Leg vervolgens uit dat je deze getallen ook kunt samenvoegen in het schema en laat dit zien. Geef aan dat elk cijfer in een getal een andere waarde heeft. Daarna oefen je klassikaal met het invullen van het HdTdDHTE-schema en bespreek je wat de waarde van een cijfer is. Oefen met het structureren van getallen door de ontbrekende getallen in de som in te vullen. Vraag aan de leerlingen hoe ze aan hun antwoord komen.

Controleer of de leerlingen weten hoe de getallen tot en met 1 000 000 zijn opgebouwd met de volgende vragen:
- Wat is een honderdduizendtal? Hoe weet je dat?
- Wat is een tienduizendtal? Hoe weet je dat?
- Wat is een duizendtal? Hoe weet je dat?
- Wat is een honderdtal? Hoe weet je dat?
- Wat is een tiental? Hoe weet je dat?
- Wat is een eenheid? Hoe weet je dat?
- Schrijf op uit welke honderdduizendtallen, tienduizendtallen, duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden 457 928 bestaat.

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het structureren van getallen door de getallen in te vullen in het HdTdDHTE-schema. Daarna geven ze aan wat de waarde van een cijfer binnen een getal is en oefenen ze met sommetjes.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te weten hoe getallen tot 1 000 000 in elkaar zitten, zodat je hier goed mee kan rekenen. Controleer of de leerlingen weten wat een eenheid, een tiental, een honderdtal, een duizendtal, een tienduizendtal en een honderdduizendtal is en welk getal dit is als je het samenvoegt. Daarna moeten de leerlingen aangeven welke som bij welk schema hoort. Zet een lijn van de som naar de juiste schema. Vervolgens staan er een aantal getallen op het bord en moeten de leerlingen zeggen welk getal een honderdduizendtal, tienduizendtal etc. is en laat leerlingen aangeven hoe deze getallen kunnen worden ingevuld in het schema. Gum de vakjes uit om te zien wat het antwoord is.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het structureren van getallen, kunnen in stapjes het HdTdDHTE-schema invullen. Laat de leerlingen eerst bijvoorbeeld aangeven wat het honderdduizendtal is in 638 431 en zet 600 000 in de schema. Daarna ga je naar het tienduizendtal en vul je dit getal in etc. Vervolgens laat je de leerlingen al deze getallen samenvoegen in één schema.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!