Structureren van getallen t/m 10.000
Structureren van getallen t/m 10.000

Structureren van getallen t/m 10.000

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het structureren van getallen van 1000 tot en met 9999. Ze leren uit welke duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden getallen tussen de 1000 en 9999 bestaan.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om te weten hoe de getallen tot 10 000 in elkaar zitten, zodat je hier goed mee kan leren rekenen.

Introductie

Op het digibord staat MAB-materiaal. De leerlingen moeten aangeven welk getal ontbreekt. Vervolgens geven ze aan hoe je het getal moet invullen in het HTE-schema en geven ze aan wat de waarde van de verschillende cijfers is.

Instructie

Je laat MAB-materiaal op het digibord zien of maakt gebruik van eigen MAB-materiaal. Aan de hand van de blokjes leg je uit wat duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden zijn. Vervolgens laat je een schema zien over duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden en geef aan dat deze getallen staan ingevuld in het DHTE-schema. Daarna tel je klassikaal de blokjes die op het digibord staan en geef aan hoeveel duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden dit zijn. Ook geef je aan dat 2000, 800, 90 en 7 blokjes samen 2897 zijn. Benoem dus wat de waarde van de getallen is en vul het DHTE-schema in. Oefen klassikaal met nog een voorbeeld waarbij je moet aangeven hoeveel duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden er zijn en vul het DHTE-schema in. Vraag aan de leerlingen hoe ze aan hun antwoord komen. Geef vervolgens aan dat er ook nullen in een getal kunnen staan. Dit betekent dat er geen duizendtal, honderdtal, tiental of eenheden zijn. Oefen dit klassikaal door een aantal afbeeldingen van MAB-materiaal te laten zien. Vraag de leerlingen wat de nul in het getal betekent. Tot slot laat je een aantal getallen zien en vraag je de leerlingen in welk getal er geen eenheden zijn.

Controleer of de leerlingen weten hoe de getallen tot en met 10 000 zijn opgebouwd met de volgende vragen en opdracht:
- Wat is een duizendtal?
- Wat is een honderdtal?
- Wat is een tiental?
- Wat is een eenheid?
- Schrijf op uit welke duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden 8462 bestaat.

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met behulp van een afbeelding hoeveel eenheden ze moeten invullen. Daarna vullen ze de duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden in een tabel in en tot slot geven ze aan wat de waarde is.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te weten hoe getallen tot 10 000 in elkaar zitten, zodat je hier goed mee kan rekenen. Controleer of de leerlingen weten wat een eenheid, een tiental, een honderdtal en een duizendtal is en welk getal dit is als je het samenvoegt. Daarna gaan leerlingen in tweetallen aan het werk. De ene leerling schrijft een duizendtal en een tiental op, de andere leerling schrijft een honderdtal en een eenheid op. Deze getallen moeten ze samenvoegen en vervolgens invullen in het DHTE-schema. Daarna moeten de leerlingen het gewicht van de olifant en de koe opschrijven. Op het digibord staat uit hoeveel duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden het gewicht bestaat.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het structureren van getallen, kun je een tip geven om te onthouden wat een duizendtal, honderdtal, tiental en een eenheid is. Leg de nadruk op het woord 'duizend' in duizendtal, 'honderd' in honderdtal, 'tien' in tiental en 'een' in eenheid. Laat leerlingen eventueel oefenen met MAB-materiaal en laat daarbij de verdeling van een duizendtal, honderdtal, tiental en de eenheden duidelijk zien. Laat ook een voorbeeld zien zonder een duizendtal, honderdtal, tiental of eenheden. Controleer of de leerlingen in dat geval weten dat er een nul moet worden ingevuld op de juiste plek in het DHTE-schema.

Instructiemateriaal

MAB-materiaal.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!