Splitsen en aanvullen van het getal 10.000

Splitsen en aanvullen van het getal 10.000

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Splitsen en aanvullen van het getal 10.000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen oefenen met splitsen en aanvullen van het getal 10 000 met tien-, honderd- en/of duizendvouden.

Belang

Het is handig dat je kunt aanvullen tot 10 000 als je bijvoorbeeld wilt uitrekenen hoeveel stappen je op een dag gezet hebt.

Introductie

Laat de leerlingen de uitgeschreven getallen naar de goede plek slepen. Dus vierduizend naar de 4, vijfhonderd naar de 5 en zo verder. Vraag de leerlingen ook om de getallen uit te spreken.

Instructie

Leg uit dat je met sprongen op de getallenlijn handig kunt aanvullen tot 10 000. Laat zien hoe je aanvult vanaf een duizendvoud. Vul aan tot 10 000 met duizendvouden. Hoeveel heb je erbij gedaan? Laat de leerlingen zelf oefenen door de sprongen op de getallenlijn te maken en aan te vullen vanaf 2000. Vervolgens laat je de ingevulde splitstabel zien en vullen de leerlingen de andere tabel in door aan te vullen met duizendvouden. Laat zien hoe je op de getallenlijn moet springen als je aanvult vanaf een duizendhonderdvoud. Vul eerst aan met honderdtallen en daarna met duizendtallen. Hoeveel heb je erbij gedaan? Laat de leerlingen zelf oefenen door de sprongen op de getallenlijn te maken en aan te vullen vanaf 7300. Vervolgens laat je de ingevulde splitstabel zien en vullen de leerlingen de andere tabel in door aan te vullen met honderd- en duizendvouden. Leg vervolgens uit hoe je aanvult vanaf een duizendhonderdtienvoud. Vul eerst aan met tienvouden, dan met honderdvouden en vervolgens met duizendvouden. Hoeveel heb je erbij gedaan? Laat de leerlingen zelf oefenen door de sprongen op de getallenlijn te maken en aan te vullen vanaf 8760. Laat dan de ingevulde splitstabel zien en vraag de leerlingen de andere tabel in te vullen door aan te vullen met tienvouden, honderdvouden en duizendvouden.

Controleer of de leerlingen kunnen aanvullen en splitsen tot 10 000 door de volgende vragen te stellen:
- Welk hulpmiddel kun je gebruiken om handig aan te vullen? (getallenlijn)
- Hoe vul je aan vanaf 1000? en vanaf 3500? en 6540?
- Weet je ook een andere manier om duizendvouden te splitsen? (maak er een aftreksom van)

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst door het getal 10 000 in een splitstabel te splitsen en vervolgens door twee getallen die samen 10 000 vormen aan elkaar te koppelen.

Afsluiting

De leerlingen oefenen in tweetallen met aanvullen tot 10 000. Ze schrijven om beurten een duizenvoud op en de ander schrijft het getal op waarmee je moet aanvullen om 10 000 te krijgen. Bijvoorbeeld 4500 en 5500. Laat ze eerst oefenen met makkelijke duizendvouden zoals 2400, 9900,.. en daarna ook met moeilijke zoals 6780, 5360 enzovoorts. Laat een aantal leerlingen benoemen welke splitsingen ze samen hebben geoefend en schrijf er ook een paar op het bord.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met splitsen en aanvullen tot 10 000 kunnen de sprongen die ze maken op een getallenlijn tekenen. De laatste splistabel met moeilijke tienduizendvouden zoals 1730 kunnen ze eventueel overslaan. Leerlingen die de splitsingen snel uit hun hoofd weten hebben het wellicht niet nodig om de splitsingen met een getallenlijn uit te rekenen. Ze mogen deze opdrachten overslaan en zich richten op de splitstabellen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!