Splitsen en aanvullen van het getal 100 vanaf willekeurige getallen

Splitsen en aanvullen van het getal 100 vanaf willekeurige getallen

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Splitsen en aanvullen van het getal 100 vanaf willekeurige getallen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen oefenen met het splitsen van het getal 100 door vanaf willekeurige getallen aan te vullen tot 100.

Belang

Het is handig om dit te kunnen zodat je snel weet hoe je 100 van iets kunt verdelen. Als je bijvoorbeeld al een deel gespaard hebt en je uiteindelijk 100 euro nodig hebt, is het handig om te weten hoeveel je nog moet sparen voordat je het kunt kopen.

Introductie

De leerlingen vullen de telrijen in waarbij ze moeten tellen met sprongen van 1, 5 of 10.

Instructie

Vraag de leerlingen welk van de twee voorbeelden meer is en laat hen hierover nadenken. Laat dan zien dat beide bedragen samen 100 euro zijn en dus evenveel. Leg daarbij uit dat één briefje van 10 evenveel is als 10 losse euro's. Vraag dan waar je samen 100 ziet en maak duidelijk dat je alle briefjes en euro´s eerst goed moet tellen en het dus niet altijd in één keer kan zien. Leg uit dat je een getal handig kunt aanvullen tot 100 met geld. Eerst vul je aan tot het tienvoud met eenheden (euro´s). Vervolgens vul je verder aan tot 100 met tienvouden (briefjes van tien). Controleer of de leerlingen zelf kunnen aanvullen door het geld naar links te slepen en laat hen ook het antwoord noteren. Laat dan een voorbeeld met eieren zien. Je vult aan tot 100 door eerst te kijken welk getal er al staat. Tel die eieren eerst. Dan tel je verder hoeveel je er nog hebt en vul je de splitsing in. Leg uit dat je tot 100 kunt aanvullen met behulp van de getallenlijn. Je springt eerst naar het dichtstbijzijnde tienvoud en vult dan aan tot 100. Vervolgens oefenen de leerlingen met splitsingen en splitstabellen zonder visuele ondersteuning. Ze maken de splitsingen hierbij in hun hoofd.

Controleer of de leerlingen het getal 100 kunnen splitsen en aanvullen door de volgende vragen te stellen:
- Hoe kun je het getal 100 handig splitsen? (vul eerst aan tot het tienvoud en tel dan door tot 100)
- Welk getal kan er bij 19 om er 100 van te maken?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met splitsen van 100 in een splitstabel met voorwerpen. Dan splitsen ze het getal 100 door twee getallen te kiezen die samen 100 zijn en vervolgens vullen ze de splitstabel van 100 in.

Afsluiting

Bespreek dat het belangrijk is om het getal 100 te kunnen splitsen zodat je altijd weet hoeveel er nog bij moet als je ergens voor wilt sparen. Het kan ook handig zijn als je met briefgeld moet rekenen. Laat de leerlingen vervolgens de splitsingen van 100 invullen.

Aandachtspunten

Leerlingen die de splitsingen van 100 niet uit hun hoofd weten, kunnen aanvullen tot 100 met MAB-materiaal.

Instructiemateriaal

MAB-materiaal.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!