Splitsen en aanvullen van het getal 100 vanaf ronde getallen

Splitsen en aanvullen van het getal 100 vanaf ronde getallen

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Splitsen en aanvullen van het getal 100 vanaf ronde getallen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen oefenen met het splitsen van het getal 100 door vanaf tienvouden of vanaf 25 of 75 aan te vullen tot 100.

Belang

Het is handig om dit te kunnen zodat je snel weet hoe je 100 van iets kunt verdelen. Als je bijvoorbeeld al een deel gespaard hebt en je uiteindelijk 100 euro nodig hebt, is het handig om te weten hoeveel je nog moet sparen voordat je het kunt kopen.

Introductie

De leerlingen oefenen met tellen tot 100. Ze maken sprongen van 10 door de klas en tellen zo samen tot 100. Oefen ook door heen- en terug te tellen vanaf een willekeurig tiental. Laat leerlingen daarna vanaf één van de getallen die ze op het bord zien verder tellen met sprongen van 5 totdat je stop roept.

Instructie

Leg uit dat je het getal 100 kunt splitsen in tienvouden. Als je de splitsingen van 10 goed kent, kun je de splitsingen van 100 ook snel maken. 4 en 6 is samen 10, dan is 40 en 60 samen 100. Laat de voorbeelden van samen 10 en samen 100 zien. Er komt steeds een nul bij in de kolom met samen 100. Laat zien dat je de getallen kunt omdraaien. Dus 10 en 90, maar ook 90 en 10 zijn samen 100. Controleer vervolgens of de leerlingen 100 euro kunnen verdelen door de briefjes van 10 naar de kinderen te slepen en laat de leerlingen het getal 100 splitsen op drie manieren. Leg uit dat je hier aan het aanvullen bent met tienvouden. Ga daarna met leerlingen in op het aanvullen tot 100 vanaf 25 en daarna vanaf 75. Laat met de biljetten van 10 en 5 zien dat ze er eerst 5 doen en dan nog 70. Leg uit dat 75 + 25 altijd 100 is en 25 + 75 ook en oefen dit samen met de leerlingen.

Controleer of de leerlingen het getal 100 kunnen splitsen en aanvullen vanaf tienvouden en 25 en 75 door de volgende vragen te stellen:
- Hoe kun je het getal 100 makkelijk splitsen in tienvouden?
- Kun je een aantal splitsingen van 100 in tienvouden noemen?
- Welk getal kan er bij 25 om er 100 van te maken?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met aanvullen tot 100 euro door het juiste aantal briefjes van tien naar het vak te slepen. Dan splitsen ze het getal 100 door twee getallen te kiezen die samen 100 zijn en vervolgens vullen ze de splitstabel van 100 in.

Afsluiting

Bespreek dat het belangrijk is om het getal 100 te kunnen splitsen zodat je altijd weet hoeveel er nog bij moet. Het kan ook handig zijn als je met briefgeld moet rekenen. Controleer dan of de leerlingen bij de bedragen kunnen zien hoeveel er nog bij moet om er 100 euro van te maken en laat leerlingen nog de splitstabellen invullen. Als afsluiting spelen ze een spelletje in tweetallen. De ene leerling noemt een tienvoud onder de 100 (of het getal 100) en de ander vult dit aan tot 100.

Aandachtspunten

Leerlingen die de splitsingen van 100 niet uit hun hoofd weten, kunnen aanvullen tot 100 met tientallen van MAB-materiaal.

Instructiemateriaal

MAB-materiaal, getallenkaartjes met tienvouden.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!