Splitsen en aanvullen van getallen t/m 10

Splitsen en aanvullen van getallen t/m 10

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Splitsen en aanvullen van getallen t/m 10
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de getallen tot 10 te splitsen en aan te vullen. Ze leren splitsingen in afbeeldingen herkennen, maar ook aan de hand van splitsdakjes en getallen. Ze leren getallen aan te vullen door gebruik te maken van doortellen.

Belang

Het is handig om te weten dat je iets op verschillende manieren kunt verdelen. Je kunt 6 potloden of andere voorwerpen verdelen in 3 en 3, maar ook in 2 en 4. Laat de leerlingen ook andere manieren bedenken.

Introductie

De leerlingen oefenen met verder en terugtellen tot en met 10.

Instructie

Je kunt getallen op verschillende manieren splitsen. Leg met behulp van de visjes uit dat je het getal 6 kan verdelen in 3 en 3, maar ook in 4 en 2 en dat we dit splitsen noemen. Als je één van de getallen al hebt, hoef je alleen nog maar te kijken naar hoeveel erbij moeten. Leg uit dat we dat aanvullen noemen. Laat daarna zien wat splitsen is door de 7 visjes op verschillende manieren over de twee kommen te verdelen en de bijbehorende splitsingen in te vullen. Laat daarbij alle mogelijke splitsingen van het getal 7 zien. Leg vervolgens uit dat je splitsingen soms al in de afbeelding kunt zien doordat de verdeling van iets gekleurd is en dat je de getallen in een splitsing kunt omdraaien. Bespreek ook dat je de splitsing met een splitsdakje kunt opschrijven. Oefen samen het herkennen van de getallen in de afbeeldingen met kralen en bespreek met de leerlingen welke getallen zij kunnen omdraaien en hoe dit met een splitsdakje opgeschreven kan worden. Leg leerlingen ook uit dat als de splitsing niet te zien is met kleuren, zij goed moeten tellen door eerst te kijken hoeveel ze hebben en vanaf daar verder te tellen. Oefen dit samen en controleer of leerlingen goed doortellen. Er zijn ook splitsingen waarbij je een getal ziet zonder voorwerpen. Leg hierbij uit dat leerlingen dan de splitsing dan in hun hoofd doen en laat leerlingen die dat nodig hebben oefenen met blokjes.

Controleer of de leerlingen het begrepen hebben door de volgende vragen te stellen:
- Wat betekent splitsen? En aanvullen?
- Hoe kun je controleren of een splitsing klopt? (doortellen)
- Kun je twee voorbeelden geven van de splitsing van 6? en van andere getallen?

Inoefening

De leerlingen oefenen het splitsen waarbij ze aan de hand van de afbeelding kunnen splitsen. Daarna zien ze het getal met voorwerpen waarbij ze kunnen doortellen en dan oefenen ze alleen het splitsen van een getal zonder dat deze zichtbaar is met voorwerpen.

Afsluiting

De leerlingen oefenen in tweetallen met aanvullen tot 10. Laat de één een hoeveelheid blokjes neer leggen en laat de ander dit met blokjes aanvullen tot 10. Wissel steeds van beurt. Controleer daarna of de leerlingen kunnen splitsen door het ontbrekende getal in te vullen. Bespreek nogmaals dat het handig is om te kunnen splitsen zodat je weet hoe je iets op verschillende manieren kunt verdelen. Laat leerlingen nog een voorbeeld hiervan noemen.

Instructiemateriaal

Blokjes.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!