Splitsen en aanvullen tot een honderdvoud
Splitsen en aanvullen tot een honderdvoud

Splitsen en aanvullen tot een honderdvoud

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen oefenen met het splitsen van honderdvouden door vanaf willekeurige getallen aan te vullen tot een honderdvoud.

Belang

Het is handig dat je kunt aanvullen tot honderdvouden. Denk bijvoorbeeld aan een winkelier die de voorraad appelsap in zijn winkel gaat aanvullen. Hij moet weten hoeveel pakken hij moet bestellen.

Introductie

Vul samen met de leerlingen de telrijen in waarbij er geteld moet worden met sprongen van 1.

Instructie

Leg uit hoe je handig kunt aanvullen tot een honderdvoud met geld en MAB-materiaal. Bij aanvullen tot honderdvouden kijk je hoeveel honderdvouden erbij moeten. Laat met een voorbeeld zien dat je makkelijk kunt aanvullen tot honderdvouden als je weet hoe je moet aanvullen tot een tienvoud. De leerlingen vullen vervolgens de splitstabel van 100 in waarbij de splitstabel van 10 als hulpmiddel dient. Leg dan uit dat je bij aanvullen van honderdtienvouden moet kijken hoeveel tienvouden erbij moeten. Bij aanvullen vanaf tienvouden tot honderdvouden kijk je hoeveel tienvouden en honderdvouden erbij moeten. Bij aanvullen vanaf willekeurige getallen, kijk je eerst hoeveel eenheden, tienvouden en eventueel honderdvouden erbij moeten. De leerlingen oefenen met de verschillende manieren van aanvullen door het geld en MAB-materiaal te slepen. Laat ook zien hoe je kunt aanvullen door de sprongen op de getallenlijn te maken. Laat ze dan de splitsingen invullen en vervolgens ook de splitstabellen. Hierbij moeten de leerlingen de splitsingen in hun hoofd maken.

Controleer of de leerlingen kunnen aanvullen tot honderdvouden door de volgende vragen te stellen:
- Wat kun je gebruiken om handig aan te vullen? (geld)
- Hoe kun je het getal 146 handig aanvullen tot 200? (eerst eenheden, dan tienvouden)

Inoefening

De leerlingen oefenen het aanvullen eerst door het geld te slepen en zo aan te vullen tot het bedrag. Dan oefenen ze met splitsen van honderdvouden in een tabel en met splitsingen zonder visuele ondersteuning.

Afsluiting

Laat de leerlingen de splitsingen van 200 invullen en bespreek nogmaals dat het handig is dat je honderdvouden kunt aanvullen. Kunnen de leerlingen nog andere voorbeelden bedenken waarin dit handig zou kunnen zijn?

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met aanvullen tot honderdvouden, kunnen gebruik maken van geld of MAB-materiaal. Ze kunnen dan aanvullen met briefgeld en losse euro's en tegelijkertijd doortellen tot het gevraagde getal. Ditzelfde kunnen ze ook doen met de honderdtallen, tientallen en eenheden van MAB-materiaal.

Instructiemateriaal

geld, MAB-materiaal.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!