Splitsen en aanvullen tot een duizendvoud

Splitsen en aanvullen tot een duizendvoud

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Splitsen en aanvullen tot een duizendvoud
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen oefenen met het splitsen van duizendvouden door vanaf willekeurige en ronde getallen aan te vullen tot een duizendvoud.

Belang

Het is handig dat je kunt aanvullen tot een duizendvoud zodat je weet hoeveel er overblijft van een getal. Bijvoorbeeld een aantal kaartjes voor een concert of een voetbalwedstrijd dat niet verkocht is en dus nog te koop is.

Introductie

De leerlingen slepen de juiste waardes naar de cijfers. Dus vierduizend naar de 4 van 4623. Zeshonderd naar de 6 en zo verder.

Instructie

Leg de waardes van het MAB-materiaal uit en laat de leerlingen het getal 2316 maken door de blokjes naar rechts te slepen. Laat met het MAB-materiaal zien hoe je aanvult tot een duizendvoud met duizendvouden en laat de leerlingen ook oefenen met aanvullen. Vertel dat je makkelijk kunt aanvullen tot duizendvouden als je weet hoe je moet aanvullen tot een honderdvoud. De leerlingen vullen vervolgens de splitstabel van 1000 in waarbij de splitstabel van 100 als hulpmiddel dient. Leg vervolgens uit hoe je een duizendhonderdvoud aanvult met honderdvouden. Controleer meteen of de leerlingen de getallen zelf ook aan kunnen vullen. Laat ook zien hoe je dit doet met sprongen op een getallenlijn. Leg dan uit hoe je handig aanvult vanaf een willekeurig getal. Eerst vul je aan met tienvouden en daarna met honderdvouden. Laat de leerlingen oefenen met aanvullen van een willekeurig getal met MAB-materiaal. Laat dan zien hoe je aanvult tot 10 000 op de getallenlijn en laat de leerlingen vervolgens de splitsingen invullen. Hierbij moeten ze de splitsingen in hun hoofd maken.

Controleer of de leerlingen kunnen aanvullen tot duizendvouden met de volgende vragen:
- Wat kun je gebruiken om handig aan te vullen? (MAB-materiaal of een getallenlijn)
- Vul aan tot 5000 vanaf: 4000, 4700, 4620

Inoefening

De leerlingen vullen eerst een getal aan met honderdvouden, dan een getal met tien- en honderdvouden waarbij dit zichtbaar is met MAB-materiaal en daarna met tien- en honderdvouden zonder visuele ondersteuning.

Afsluiting

Laat de leerlingen de splitstabellen invullen en bespreek nogmaals dat het handig is dat je weet hoe je duizendvouden handig kunt aanvullen. Kunnen de leerlingen nog andere voorbeelden bedenken waarin dit handig zou kunnen zijn?

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met aanvullen tot duizendvouden, kunnen gebruik maken van MAB-materiaal door tijdens het aanvullen duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden erbij te leggen en zo steeds door te tellen tot het gevraagde duizendvoud. Ook kunnen ze eventueel de sprongen op een getallenlijn tekenen. Bij aanvullen van duizendvouden maak je sprongen van duizend. Bij aanvullen van duizendhonderdvouden vul je aan met sprongen van honderd en eventueel duizend. Bij aanvullen van duizendhonderdtienvouden vul je aan met sprongen van tien en honderd.

Instructiemateriaal

MAB-materiaal.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!