Schattend vermenigvuldigen met kommagetallen met 3 of meer decimalen
Schattend vermenigvuldigen met kommagetallen met 3 of meer decimalen

Schattend vermenigvuldigen met kommagetallen met 3 of meer decimalen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren schattend keersommen vermenigvuldigen met kommagetallen met 3 of meer decimalen.

Belang

Schattend rekenen is een belangrijk onderdeel van de rekenleerlijn. Schatten doe je regelmatig in het dagelijks leven en heeft verschillende functies: het snel en makkelijk hoofdrekenend uitrekenen van een (lastige) som, een controle voor de precieze uitkomst of het maken van een schatting die past bij de context. Leg de leerlingen deze verschillende functies uit en ga erover met ze in gesprek tijdens de instructieles.

Introductie

De leerlingen oefenen met het afronden door te bepalen naar welke vlag de knikker rolt. Herhaal naar welk cijfer je kijkt voor het afronden.

Instructie

Bespreek waarom het handig kan zijn om een som te schatten. Bespreek ook in welke situatie je wel of niet schattend zou rekenen. Leg uit dat je kommagetallen eerst op helen of tienvouden afrondt om goede schatsommen te kunnen maken. Bij zowel 3 als bij meer decimalen werkt dat hetzelfde. Als beide getallen kommagetallen zijn, rond je ze beide af. Laat de leerlingen hiermee oefenen door de juiste schatsom te kiezen en door een schatting te maken. Bespreek welke mogelijkheden goed zijn en dat het van de situatie afhangt of je een grove of een precieze schatting maakt. Bespreek samen met de leerlingen de beste schatting bij de som 3 × 8,814 ≈ en bespreek of de precieze uitkomst meer of minder zal zijn dan de schatting. Herhaal daarna uit wat de rekentekens < en > betekenen. Oefenen vervolgens samen met de leerlingen de volgende sommen. Vervolgens maken ze een som waarbij ze eerst het antwoord moeten schatten en dan precies moeten uitrekenen. Kom samen tot de conclusie dat deze twee bij elkaar liggen.

Controleer vervolgens of de leerlingen het leerdoel begrepen hebben door de volgende vragen te stellen:
- Wat doe je als er twee kommagetallen met 3 decimalen in de schatsom zitten?
- Hoeveel is 2,151 × 3,229 ongeveer?

Inoefening

Samen met de leerlingen oefen je het kiezen van de juiste schatsom. Daarna vullen ze de juiste schatting in en vervolgens krijgen ze de vraag of de precieze uitkomst meer of minder is dan de schatting.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen dat het handig is om schattend te kunnen vermenigvuldigen, zodat je snel kunt uitrekenen hoeveel je ongeveer van iets nodig hebt. Als afsluiting laat je de leerlingen beredeneren of het wel of niet handig is om in de situatie van de turnster te schatten. Alles bij elkaar opgeteld is ongeveer 40 punten, dan zou ze doorgaan naar de volgende ronde. Maar precies rekenen is hier van belang: dan blijkt dat ze net niet genoeg punten heeft.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het schattend vermenigvuldigen met kommagetallen, kun je hen laten oefenen met het afronden van getallen en het vermenigvuldigen van tafelsommen of met tienvouden. De leerlingen beginnen vervolgens met het schattend uitrekenen van keersommen met een heel getal en een kommagetal, vervolgens kunnen zij keersommen maken met twee kommagetallen met 1 decimaal, 2 decimalen en een ongelijk aantal decimalen. Let op dat ze niet te lang bezig zijn met de sommen. Mogelijk zijn ze dan precies aan het rekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!