Schattend vermenigvuldigen met kommabedragen t/m 100 euro

Schattend vermenigvuldigen met kommabedragen t/m 100 euro

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Schattend vermenigvuldigen met kommabedragen t/m 100 euro
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren schattend vermenigvuldigen tot en met 100 euro met kommabedragen.

Belang

Schattend rekenen is een belangrijk onderdeel van de rekenleerlijn. Schatten doe je regelmatig in het dagelijks leven en heeft verschillende functies: het snel en makkelijk hoofdrekenend uitrekenen van een (lastige) som, een controle voor de precieze uitkomst of het maken van een schatting die past bij de context. Leg de leerlingen deze verschillende functies uit en ga erover met ze in gesprek tijdens de instructieles.

Introductie

Je noemt een som (getal onder 10 × tienvoud) en gooit vervolgens de bal naar een leerling. De leerling rekent de som uit en gooit de bal terug. Herhaal dit een aantal keer. Vervolgens laat je een tabel zien en moeten de leerlingen de bedragen afronden op hele bedragen en tienvouden.

Instructie

Leg uit dat je bedragen schattend kunt vermenigvuldigen door eerst het bedrag af te ronden naar een rond getal dat dichtbij ligt. Vervolgens kun je de som uitrekenen. Geef aan dat je bedragen tot 10 afrondt op helen en bedragen tussen 10 en 100 op helen of tienvouden. Het ligt eraan welke afronding je gebruikt. Wil je een grove schatting maken, dan is tienvouden handig, wil je een preciezere schatting maken, dan kan helen handiger zijn. Benadruk dat de leerlingen goed moeten kijken of ze naar boven of naar beneden moeten afronden. Laat de verschillende sommen zien en vraag hoe de leerlingen zouden afronden. Oefen dit ook met een verhaalsom. Laat bij de som met truien zien, hoeveel truien zou je kunnen kopen met € 60. Vervolgens oefen je een zelfde soort sommen samen met de leerlingen. Laat ze bij de laatste beredeneren waarom 2 spellen niet kan; omdat je naar beneden hebt afgerond. Eindig de instructie met een schatsom die ze vervolgens precies moeten uitrekenen. Kom samen tot de conclusie dat de schatting en de precieze uitkomst bij elkaar moeten liggen.

Controleer of de leerlingen schattend kunnen vermenigvuldigen met kommabedragen tot en met 100 euro met de volgende vragen:
- Waarom is het handig om te kunnen schatten?
- Hoe reken jij de volgende som schattend uit? 3 × € 27,29

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het kiezen van de juiste schatsom. Vervolgens vullen ze een schatting in en krijgen ze de vraag of de precieze uitkomst meer of minder is dan de schatting.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om schattend te kunnen vermenigvuldigen met kommabedragen tot en met 100 euro, omdat je zo weet hoeveel het totaalbedrag ongeveer is en of je genoeg bij je hebt. Vervolgens laat je een leerling aan het rad draaien. Dit getal geeft aan hoeveel producten je koopt. Vervolgens sleept de leerling een vlak weg. Dit is het product dat je koopt. Laat de leerlingen het getal van het rad vermenigvuldigen met de prijs van het product. Ze moeten dit schattend uitrekenen. Vraag telkens welke schatsom er gebruikt is.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het schattend vermenigvuldigen eerst oefenen met afronden en het vermenigvuldigen met een tienvoud. Let erop dat leerlingen die er lang over doen niet de som precies uitrekenen en het antwoord afronden, maar juist de bedragen in de som afronden, door steeds te vragen welke schatsom de leerling gebruikt.

Instructiemateriaal

Een bal

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!