Schattend optellen met kommabedragen t/m 20 euro

Schattend optellen met kommabedragen t/m 20 euro

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Schattend optellen met kommabedragen t/m 20 euro
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren schattend optellen tot en met 20 euro met kommabedragen.

Belang

Schattend rekenen is een belangrijk onderdeel van de rekenleerlijn. Schatten doe je regelmatig in het dagelijks leven en heeft verschillende functies: het snel en makkelijk hoofdrekenend uitrekenen van een (lastige) som, een controle voor de precieze uitkomst of het maken van een schatting die past bij de context. Leg de leerlingen deze verschillende functies uit en ga erover met ze in gesprek tijdens de instructieles.

Introductie

De leerlingen moeten proberen om de bedragen binnen de tijd af te ronden op hele euro's.

Instructie

Leg uit dat je bedragen schattend kunt optellen door eerst de bedragen af te ronden naar hele bedragen die dichtbij liggen. Vervolgens kun je de som uitrekenen. Bij bedragen onder de 20 euro rond je af op hele bedragen. De som € 9,95 + € 4,15 kun je bijvoorbeeld uitrekenen met de schatsom € 10 + € 4. Bespreek samen hoe je de bedragen in de sommen zou afronden en laat de leerlingen de uitkomsten schatten. Bespreek hierna of de uitkomst meer of minder is dan de schatting. Laat de leerlingen vervolgens zelfstandig oefenen met het schatten van kommabedragen tot en met 20 euro. Oefen dit ten slotte in twee verhaalsommen.

Controleer of de leerlingen schattend kunnen optellen met kommabedragen tot en met 20 euro met de volgende vragen:
- Waarom is het handig om te kunnen schatten?
- Hoe kun je kommabedragen afronden?
- Hoe reken jij de volgende som schattend uit? € 3,35 + € 12,95

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het afronden van bedragen. Daarna oefenen ze in verhaalvorm, waarbij ze moeten aangeven of iemand genoeg geld heeft om de producten te kopen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om schattend te kunnen optellen met kommabedragen tot en met 20 euro, omdat je zo weet hoeveel geld je ongeveer hebt. Vervolgens laat je een aantal producten met prijskaartjes op het digibord zien. De leerlingen kiezen allemaal twee producten en tellen deze schattend bij elkaar op.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het schattend optellen eerst oefenen met afronden. Let erop dat leerlingen die er lang over doen niet de som precies uitrekenen en het antwoord afronden, maar juist de bedragen in de som afronden, door steeds te vragen welke schatsom de leerling gebruikt.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!