Schattend optellen met kommabedragen t/m 1000 euro
Schattend optellen met kommabedragen t/m 1000 euro

Schattend optellen met kommabedragen t/m 1000 euro

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren schattend optellen tot en met 1000 euro met kommabedragen.

Belang

Schattend rekenen is een belangrijk onderdeel van de rekenleerlijn. Schatten doe je regelmatig in het dagelijks leven en heeft verschillende functies: het snel en makkelijk hoofdrekenend uitrekenen van een (lastige) som, een controle voor de precieze uitkomst of het maken van een schatting die past bij de context. Leg de leerlingen deze verschillende functies uit en ga erover met ze in gesprek tijdens de instructieles.

Introductie

De leerlingen moeten aangeven of de bedragen dichter bij € 500 of dichter bij € 510 liggen. Sleep de bedragen naar het juiste vak.

Instructie

Leg uit dat je bedragen schattend kunt optellen door eerst de bedragen af te ronden naar een rond getal dat dichtbij ligt. Vervolgens kun je de som uitrekenen. De som € 299,95 + € 304,25 kun je bijvoorbeeld uitrekenen met de schatsom € 300 + € 300. Geef aan dat je bedragen tot en met 1000 kunt afronden op honderdvouden of tienvouden. Herhaal naar welke cijfers de leerlingen moeten kijken als ze willen afronden. Bespreek daarna samen de voor- en nadelen van afronden op honderdvouden en tienvouden. Laat vervolgens de verschillende sommen zien en vraag hoe de leerlingen zouden afronden. Vervolgens ronden ze eerst bedragen af en rekenen ze daarna uit hoeveel het samen is. Leg daarna uit hoe je kunt weten of de precieze uitkomst meer of minder is dan de schatting. Dit heb je nodig om te weten of je genoeg geld bij je hebt. Vraag hoe de leerlingen hebben afgerond. Laat de leerlingen vervolgens oefenen met een aantal sommen in verhaalvorm. Reken ook bij een verhaalsom de precieze uitkomst uit. Kom samen tot de conclusie dat de schatting dicht in de buurt ligt.

Controleer of de leerlingen schattend kunnen optellen met kommabedragen tot en met 1000 euro met de volgende vragen:
- Hoe zou je de som (€ 601,05 + € 290,02 + 99,17 ≈) ongeveer kunnen uitrekenen?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het kiezen van de juiste schatsom. Vervolgens schatten ze een uitkomst en geven ze aan of de precieze uitkomst meer of minder is dan de schatting.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen waarom het handig is om schattend te kunnen optellen met kommabedragen tot en met 1000 euro. Als afsluiting laat je de leerlingen twee producten uitkiezen en bij elkaar optellen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het schattend optellen eerst oefenen met afronden en oefenen met optellen van ronde getallen (tienvouden en honderdvouden). Let erop dat leerlingen die er lang over doen niet de som precies uitrekenen en het antwoord afronden, maar juist de bedragen in de som afronden, door steeds te vragen welke schatsom de leerling gebruikt.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!