Schattend delen van een getal t/m 10.000

Schattend delen van een getal t/m 10.000

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Schattend delen van een getal t/m 10.000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen schattend delen tot en met 10 000.

Belang

Schattend rekenen is een belangrijk onderdeel van de rekenleerlijn. Schatten doe je regelmatig in het dagelijks leven en heeft verschillende functies: het snel en makkelijk hoofdrekenend uitrekenen van een (lastige) som, een controle voor de precieze uitkomst of het maken van een schatting die past bij de context. Leg de leerlingen deze verschillende functies uit en ga erover met ze in gesprek tijdens de instructieles.

Introductie

Je vraagt een aantal leerlingen voor het bord en verdeelt ze in twee groepen. Je noemt een deelsom en het groepje dat als eerste het correcte antwoord geeft krijgt een punt. Kies ronde getallen.

Instructie

Eerst leg je uit wat de het deeltal, de deler en het ongeveer-teken zijn. Dan vertel je de leerlingen dat je bij schattend delen steeds zoekt naar de een deeltal dat deelbaar is door de deler. Bij getallen tot en met 10.000 rond je af op honderdvouden of duizendvouden. Soms moet je hiervoor de deler ook afronden (bijvoorbeeld op een tienvoud). Het mag allebei, alleen is er een verschil in een grove of precieze schatting. Ga hierover met de leerlingen in gesprek. Vervolgens laat je het schatten stap voor stap zien. Daarna oefenen de leerlingen door de juiste schatsom te kiezen. Vervolgens gaan de leerlingen zelf deelsommen schattend uitrekenen. Vraag hierbij hoe ze hebben afgerond. Doorloop hierna de stappen van een verhaalsom en bespreek hoe ze op het antwoord zijn gekomen.

Controleer of de leerlingen deelsommen ongeveer kunnen uitrekenen door hen de volgende vragen te stellen:
- Wanneer is het handig om te schatten?

Inoefening

Eerst oefen je samen met de leerlingen sommen waarbij de leerlingen het antwoord zelf invullen en vervolgens oefen je samen een verhaalsom.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om schattend te kunnen delen, omdat je dan snel weet hoeveel je iets ongeveer kunt verdelen. Controleer of de leerlingen schattend kunnen delen door hen een aantal deelsommen te laten aanvullen op het digibord met duizendvouden. Lukt het ze binnen 40 seconden?

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het schattend delen tot en met 10 000, dan kun je de leerlingen eerst laten oefenen met het delen van duizendvouden en honderdtienvouden. Vraag bij het uitrekenen van schatsommen steeds welke schatsom ze toe hebben gepast.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!