Schattend delen van een getal t/m 1000 door een getal >10
Schattend delen van een getal t/m 1000 door een getal >10

Schattend delen van een getal t/m 1000 door een getal >10

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen schattend delen tot en met 1000 met een getal boven de 10.

Belang

Schattend rekenen is een belangrijk onderdeel van de rekenleerlijn. Schatten doe je regelmatig in het dagelijks leven en heeft verschillende functies: het snel en makkelijk hoofdrekenend uitrekenen van een (lastige) som, een controle voor de precieze uitkomst of het maken van een schatting die past bij de context. Leg de leerlingen deze verschillende functies uit en ga erover met ze in gesprek tijdens de instructieles.

Introductie

Je speelt het deelsommen balspel. Je gooit een bal en noemt een deelsom. De leerling die hem vangt geeft het antwoord en gooit de bal weer terug. Doe dit in een rap tempo.

Instructie

Eerst leg je uit wat de het deeltal, de deler en het schatteken zijn. Dan vertel je de leerlingen dat je bij schattend delen steeds zoekt naar de een deeltal wat in de tafel van de deler ligt. Vervolgens laat je het schatten stap voor stap zien. Leg uit dat je eerst kijkt naar de uitkomsten van de tafel. Zoek welke uitkomst het dichtste bij het deeltal ligt. Hierbij moet je wel een getal kiezen dat deelbaar is door de deler. Rond de deler eventueel ook af om een goede schatsom te kunnen maken. Je kunt kijken naar getallen die deelbaar zijn door de deler. Je kunt, in tegenstelling tot schattend optellen of aftrekken, niet zomaar op ieder rond getal afronden. Laat dit stap voor stap zien. Je kunt ook afronden op honderdvouden. Dit mag ook, maar dat zit je verder van de precieze uitkomst af. Heb hier een gesprekje over met de leerlingen. Vervolgens gaan de leerlingen zelf deelsommen schattend uitrekenen. Doorloop hierna de stappen van het uitrekenen van schatsommen in verhaalsommen en laat de leerlingen hier ook zelf mee oefenen.

Controleer of de leerlingen deelsommen ongeveer kunnen uitrekenen door hen de volgende vragen te stellen:
- Wat is anders bij schattend delen dan bij schattend optellen of aftrekken?

Inoefening

Eerst oefen je met het kiezen van de juiste schatsom. Daarna maken de leerlingen een verhaalsom.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om schattend te kunnen delen, omdat je dan snel weet hoeveel je iets ongeveer kunt verdelen. Controleer of de leerlingen snappen wat schattend rekenen is door het gesprek met ze aan te gaan over stellingen: is het in deze context wel of niet handig om te schatten? Het aantal kilometers rijden per persoon kun je makkelijk ongeveer verdelen, het aantal passagiers is minder handig om ongeveer over vliegtuigen te verdelen. Laat ze beredeneren waarom ze iets wel of niet handig vinden.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het schattend delen tot en met 1000 met een getal boven de 10, dan kun je de leerlingen eerst laten oefenen met honderdvouden of honderdtienvouden delen.

Instructiemateriaal

Een bal

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!