Schattend delen met kommabedragen t/m 1000 euro
Schattend delen met kommabedragen t/m 1000 euro

Schattend delen met kommabedragen t/m 1000 euro

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren schattend delen tot en met 1000 euro met kommabedragen.

Belang

Schattend rekenen is een belangrijk onderdeel van de rekenleerlijn. Schatten doe je regelmatig in het dagelijks leven en heeft verschillende functies: het snel en makkelijk hoofdrekenend uitrekenen van een (lastige) som, een controle voor de precieze uitkomst of het maken van een schatting die past bij de context. Leg de leerlingen deze verschillende functies uit en ga erover met ze in gesprek tijdens de instructieles.

Introductie

Laat de leerlingen de bedragen afronden op tienvouden en op honderdvouden binnen de tijd. Herhaal naar welk getal je moet kijken voor het afronden.

Instructie

Eerst leg je uit wat de het deeltal, de deler en het ongeveer-teken zijn. Dan vertel je de leerlingen dat je bij schattend delen steeds zoekt naar de een deeltal dat gedeeld kan worden door de deler. Vervolgens laat je het schatten stap voor stap zien. Leg uit dat je eerst kijkt naar de uitkomsten van de deler. Zoek welke uitkomst het dichtste bij het deeltal ligt. Daarna kun je de som uitrekenen. Geef aan dat je zo dicht mogelijk bij het getal uit de som moet blijven. Hierdoor zit je ook dichter bij de echte uitkomst. Daarna oefenen de leerlingen door de juiste deelsom te zoeken. Besteed aandacht aan waarom niet alle ronde getallen mogelijk zijn. Je komt dan namelijk uit op kommagetallen. € 687,75 : 60 kun je bijvoorbeeld niet afronden op € 700 : 6, maar wel op € 660 : 60 of eventueel € 600 : 06. Vervolgens gaan de leerlingen zelf deelsommen te schatten. Leg hierna uit dat je soms de deler ook moet afronden. Laat dit stap voor stap zien. Laat daarna de leerlingen zelfstandig de sommen schatten en vraag hoe ze hebben afgerond. Bespreek daarna samen of de uitkomsten meer of minder zijn dan de schatting. Herhaal hierbij de tekens < en > uit. Vervolgens laat de je de leerlingen zelfstandig de twee sommen maken, waarbij ze moeten aangeven wat de beste schatting is.

Controleer of de leerlingen schattend kunnen delen met kommabedragen tot en met 1000 euro met de volgende vragen:
- Hoe zou jij € 722,95 : 90 ≈ ongeveer uitrekenen?

Inoefening

De leerlingen oefenen het aangeven van de juiste schatting in kale sommen en in verhaalsommen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nogmaals waarom het belangrijk is om schattend te kunnen delen met kommabedragen tot en met 1000 euro. Als afsluiting laat je de leerlingen in tweetallen voor ieder artikel uitrekenen hoeveel ze er kunnen kopen met € 800. Laat ze uitleggen hoe ze bij deze antwoorden komen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het schattend delen eerst oefenen met afronden naar hele bedragen en naar tienvouden. Ook kun je het rekenen met de deeltafels herhalen. Let erop dat leerlingen die er lang over doen niet de som precies uitrekenen en hun antwoord vervolgens afronden, maar juist de bedragen in de som afronden. Vraag steeds welke schatsom gebruikt is.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!