Schattend aftrekken met kommabedragen t/m 20 euro
Schattend aftrekken met kommabedragen t/m 20 euro

Schattend aftrekken met kommabedragen t/m 20 euro

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren schattend aftrekken tot en met 20 euro met kommabedragen.

Belang

Schattend rekenen is een belangrijk onderdeel van de rekenleerlijn. Schatten doe je regelmatig in het dagelijks leven en heeft verschillende functies: het snel en makkelijk hoofdrekenend uitrekenen van een (lastige) som, een controle voor de precieze uitkomst of het maken van een schatting die past bij de context. Leg de leerlingen deze verschillende functies uit en ga erover met ze in gesprek tijdens de instructieles.

Introductie

De leerlingen moeten proberen om de bedragen binnen de tijd af te ronden op hele euro's.

Instructie

Leg uit dat wanneer je het ≈ teken ziet je het antwoord van de som mag schatten. Leg vervolgens uit dat je bedragen schattend kunt aftrekken door eerst de bedragen af te ronden naar een heel getal dat dichtbij ligt. Vervolgens kun je de som uitrekenen. Laat de verschillende sommen zien en vraag hoe de leerlingen zouden afronden. Bespreek hierna samen of de stellingen waar zijn. Vervolgens ronden ze eerst bedragen af en rekenen ze daarna uit hoeveel het samen is. Vraag hoe de leerlingen hebben afgerond. Doorloop hierna de stappen om schattend af te trekken met meerdere kommabedragen. Eerst rond je de getallen af, daarna trek je de eerste twee getallen van elkaar af en ten slotte het derde getal. Laat de leerlingen vervolgens de sommen zelfstandig maken. Ten slotte laat je de leerlingen oefenen met een aantal verhaalsommen. Reken de sommen schattend uit en oefen er ook een precies uit te rekenen.

Controleer of de leerlingen schattend kunnen aftrekken met kommabedragen tot en met 20 euro met de volgende vragen:
- Wanneer is het handig om bedragen te schatten?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het kiezen van de juiste schatsom. Daarna het uitrekenen van een schatsom met drie bedragen en een verhaalsom.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens waarom het belangrijk is om schattend te kunnen aftrekken met kommabedragen tot en met 20 euro. Laat als afsluiting de leerlingen twee producten kiezen en uitrekenen hoeveel geld ze terug krijgen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het schattend aftrekken eerst oefenen met afronden. Let erop dat leerlingen die er lang over doen niet de som precies uitrekenen en het antwoord afronden, maar juist de bedragen in de som afronden, door steeds te vragen welke schatsom de leerling gebruikt.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!