Rekenen met verhoudingen, breuken en percentages via omrekenen met lengte
Rekenen met verhoudingen, breuken en percentages via omrekenen met lengte

Rekenen met verhoudingen, breuken en percentages via omrekenen met lengte

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren rekenen met verhoudingen, breuken en percentages via omrekenen met lengte.

Belang

Het is belangrijk dat je kunt rekenen met verhoudingen, breuken en percentages via omrekenen met lengte, omdat je zo bijvoorbeeld uit kunt rekenen hoe hoog iedere verdieping is.

Introductie

Laat de leerlingen de maten omrekenen.

Instructie

Laat de som zien met het flatgebouw. Leg uit dat je weer eerst de lengtemaat gaat omrekenen (25 m = 250 dm). Hierna reken je eerst 1 verdieping uit door weer de totale lengte te delen door het aantal verdiepingen (250 dm : 10 = 25 dm). Om nu de lengte te weten van 4 verdiepingen vermenigvuldig je de lengte van 1 verdieping met 4 (25 dm × 4 = 100 dm). Oefen vervolgens met de andere sommen. Daarna leg je uit hoe je rekent met breuken aan de hand van de som met de plank. Reken eerst de getallen om naar dezelfde lengtemaat (1 m = 100 cm). Hierna zet je de getallen in het verhaal om naar een breuk ( 20//100 ) en vereenvoudig je de breuk ( 20//100 = 1//5 ). Daarna oefenen de leerlingen met de andere som. Vervolgens laat je nog een som met breuken zien. In dit verhaal staat de breuk al gegeven en reken je de afstand uit. Dit doe je door eerst de totale afstand om te rekenen naar de juiste maat en vervolgens het totaal te delen door de noemer. Deze uitkomst vermenigvuldig je met de teller. Oefen hiermee. Daarna ga je in op het berekenen van percentages. Ook hier reken je eerst om naar de juiste maat. Maak hier een breuk van, vereenvoudig het en maak er een percentage van. Bespreek samen nog een som. Vervolgens bespreek je de som, waarbij al een percentage staat gegeven. Om de lengte te bepalen, reken je eerst om naar de juiste maat. Vervolgens reken je 1% uit en dan het gevraagde percentage. Oefen hiermee. Ten slotte leg je uit hoe je de lengte vergelijkt met verhoudingen. Oefen hier ook mee met breuken en percentages.

Controleer of de leerlingen kunnen rekenen met verhoudingen, breuken en percentages via omrekenen met lengte door de volgende vraag te stellen:
- Welke stappen gebruik je om uit te rekenen hoeveel centimeter 1 verdieping is?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met verhoudingen, daarna met breuken en vervolgens met percentages.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen rekenen met verhoudingen, breuken en percentages via omrekenen met lengte. Als afsluiting laat je de leerlingen de sommen in tweetallen oplossen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het rekenen met verhoudingen, breuken en percentages via omrekenen met lengte eerst oefenen met het omrekenen van lengtematen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!