Rekenen met m/min en m/sec

Rekenen met m/min en m/sec

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Rekenen met m/min en m/sec
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren om te rekenen met m/min met meter en minuten en ze leren om te rekenen met m/sec met meter en seconde.

Belang

Het is handig om te kunnen rekenen met m/min en m/sec met, omdat je zo kunt bepalen hoelang je onderweg bent, welke afstand je hebt afgelegd of met welke snelheid je hebt gelopen of gereden.

Introductie

Laat de leerlingen uitrekenen in hoeveel minuten de wandelaar de afstand heeft afgelegd. Laat hen daarna uitrekenen hoeveel kilometer de auto en de fietser hebben afgelegd na een bepaalde tijd.

Instructie

Leg uit dat snelheid kan worden aangegeven met meter per minuut (m/min) of meter per seconde (m/sec). Om de tijd in minuten of seconden te kunnen uitrekenen deel je de afgelegde afstand door de afstand in m/min of m/sec. Als er bijvoorbeeld bij 200 m/min 600 meter is afgelegd, dan wordt de som 600 : 200 = 3 minuten. Doorloop dezelfde stappen voor de som met Bas. Vervolgens maken de leerlingen de som, waarin ze zelf de minuten moeten uitrekenen. Laat hen ook oefenen met de seconden aan de hand van de tabel. Als je de afstand wil uitrekenen, dan vermenigvuldig je het aantal minuten of seconden met de afstand in m/min of m/sec. Als je bijvoorbeeld 3 seconden hebt gelopen met een snelheid van 2 m/sec, dan heb je dus (3 × 2 =) 6 meter gelopen. Doorloop dezelfde stappen voor de som met Juvat. Vervolgens maken de leerlingen de sommen met de tabel en bespreek hoe ze dit hebben uitgerekend. Om de meter per minuut of seconde uit te rekenen, deel je de afstand door het aantal minuten of seconden. Als je 20 meter hebt gerend in 4 seconden, dan heb je gerend met een snelheid van (20 : 4 = 5) 5 m/sec. Laat dit zien aan de hand van het voorbeeld met Amber en laat de leerlingen vervolgens de sommen in verhaalvorm maken.

Controleer of de leerlingen kunnen rekenen met m/min en m/sec, door de volgende vragen te stellen:
- Welke som maak je als je de meter per seconde wilt weten en je alleen de tijd en de afstand weet?
- Welke som maak je als je de afstand in meters wilt weten en je alleen de tijd en de snelheid weet?

Inoefening

In de eerste opgave rekenen de leerlingen het aantal minuten uit. Bij de tweede opgave vullen rekenen ze de seconden uit en vullen de tabel in. In de derde opgave rekenen ze het aantal meter per seconde uit aan de hand van een verhaal.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen rekenen met m/min en m/sec. Als afsluiting kun je de leerlingen in groepjes of in tweetallen laten uitrekenen hoeveel meter ieder kind gerend heeft. Eventueel kun je als tip aangeven dat 5 minuten uit 3600 seconden bestaat.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het rekenen met m/min en m/sec met eerst oefenen met het begrip meter per minuut en meter per seconde. Laat zien dat het gaat om de afstand die je per minuut of seconde aflegt uitgedrukt in meters. Oefen door middel van dubbelen en halveren het berekenen van m/min en m/sec. Begin met 10 m per 1 seconde. Hoeveel meter is er afgelegd na 2 seconden? En na 3 seconden? Herhaal dit ook voor de minuten. Vervolgens kun je laten uitreken in hoeveel seconden of minuten je een bepaalde afstand hebt afgelegd.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!