Rekenen met inhoud en kubieke maten

Rekenen met inhoud en kubieke maten

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Rekenen met inhoud en kubieke maten
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren rekenen met inhoud en kubieke maten.

Belang

Het is belangrijk om te weten hoe je kunt rekenen met inhoud en kubieke maten, omdat je dan op verschillende manieren kan uitrekenen hoe je bijvoorbeeld een aquarium kan vullen.

Introductie

Bespreek het berekenen van de inhoud om de voorkennis van de leerlingen te activeren.

Instructie

Bespreek samen met de leerlingen het belang van de les. Herhaal het metriek stelsel en het omrekenen van de verschillende maten met elkaar en dat een liter en dm³ dezelfde hoeveelheid hebben. Oefen met de leerlingen het omrekenen van de verschillende maten. Leg aan de leerlingen de stappen uit die je moet ondernemen om te berekenen hoeveel zakker er in de bak passen. Vertel dat eerst de inhoud in liters moet worden berekend voordat je kan bereken hoeveel 10 liter zakken er in passen. Leg stap voor stap uit op welke manier de leerlingen moeten rekenen. Controleer met de opgave over de pakken suiker of de leerlingen de instructie hebben begrepen. Leg uit dat de bak al voor 1/3 vol zat. Benoem nogmaals de inhoud van de container en bespreek de stappen die een leerling moet maken om uit te rekenen hoever de bak al vol is. Bereken vervolgens hoeveel zakken er nog in 2/3 van de bak passen. Controleer met de som over de pakken melk of de leerlingen de instructie hebben begrepen. Bespreek met de leerlingen de inhoud van de jerrycan, benoem dat er benzine in moet en dat je dat betaald per liter. Geef aan dat er 8 dm³ in de jerrycan past. Bespreek het belang van het omrekenen naar liters en vertel dat de benzine € 1,75 kost per liter. Vertel welke som de leerlingen moeten maken om tot het juiste antwoord te komen, controleer met de volgende sommen of de leerlingen de instructie hebben begrepen. Vraag aan de leerlingen wat ze moeten doen bij de som over de nieuwe stadsbussen. Laat ze de stappen benoemen die ondernomen moeten worden om tot de juiste som te kunnen maken. Controleer met de volgende sommen of de leerlingen nieuwe sommen kunnen maken met veranderende lengtematen.

Controleer met de volgende vragen of de leerlingen de instructie hebben begrepen:
- Hoe kan je berekenen hoeveel er bijvoorbeeld in een afvalbak past?
- Hoe bereken je hoeveel geld het gaat kosten als je een bijvoorbeeld een jerrycan gaat vullen?

Inoefening

Bij de eerste inoefening moeten de leerlingen berekenen hoeveel zakken grond er in het karretje passen, bij de tweede inoefening moeten de leerlingen berekenen hoeveel de vrachtwagenchauffeur verdient als hij een volgeladen vrachtwagen heeft. Bij de derde oefening gaan de leerlingen de nieuwe lengte van het busje bereken.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het doel, en waarom het handig is om te weten hoe je kan rekenen met inhoud en liters.
Als afsluitende opdracht wordt er een vraag op het bord gesteld. Laat leerlingen in groepjes of tweetallen het antwoord op de vraag bedenken en laat ze uitleggen hoe ze aan het antwoord gekomen zijn.

Aandachtspunten

De leerlingen die moeite hebben met het berekenen van de inhoud en het omrekenen daarvan kunnen een metriek stelsel en de uitgeschreven lengte x breedte x hoogte formule op tafel houden.

Instructiemateriaal

Wandplaat metriek stelsel

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!