Rekenen met grote ronde bedragen in geldcontext

Rekenen met grote ronde bedragen in geldcontext

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Rekenen met grote ronde bedragen in geldcontext
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren rekenen met grote ronde bedragen in een geldcontext.

Belang

Het is belangrijk dat je kunt rekenen met grote ronde bedragen in een geldcontext, omdat je zo grote bedragen en prijsverschillen kunt berekenen.

Introductie

Laat de leerlingen de sommen op tempo uitrekenen. Bespreek vervolgens na hoe de leerlingen de sommen handig hebben opgelost.

Instructie

Leg aan de hand van het voorbeeld van de soepfabriek uit hoe je kunt rekenen met grote ronde bedragen in geldcontext. Leg uit dat je eerst kijkt wat voor soort som het is. Moet je optellen, aftrekken, delen of vermenigvuldigen? In dit voorbeeld wordt de winst verdeeld onder de werknemers. De som wordt dan 525.000 : 125. Bespreek op welke manieren deze som handig uitgerekend kan worden. Vervolgens bespreek je samen met de leerlingen de som met de auto's. Vraag welke som er gemaakt moet worden en hoe deze som met grote getallen handig kan worden uitgerekend. Laat de leerlingen de volgende sommen zelfstandig maken om te controleren of ze kunnen rekenen met grote ronde bedragen in een geldcontext.

Controleer of de leerlingen grote ronde bedragen in een geldcontext kunnen berekenen, door de volgende vraag te stellen:
- Kun je een voorbeeld noemen, waarbij je grote bedragen in een geldcontext bij elkaar moet optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen?

Inoefening

Bij de eerste opgave tellen de leerlingen de grote ronde getallen bij elkaar op. In de tweede opgave berekenen ze het verschil en in de derde opgave rekenen ze uit hoeveel elke jas heeft gekost.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen nogmaals het belang van het kunnen rekenen met grote ronde bedragen in een geldcontext. Als afsluiting verdeel je de klas in groepjes van 5 leerlingen. Per groepje mag telkens 1 leerling de draaischijf draaien. Tel elk getal dat gedraaid wordt op bij het vorige bedrag. Welke groepje heeft het eerst een miljoen?

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het rekenen met grote ronde bedragen in een geldcontext, eerst oefenen met het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen met getallen tot 100 000.

Instructiemateriaal

Geef leerlingen die moeite hebben met het noteren van grote getallen een hulpblaadje met daarop de geschreven getallen.
10.000 = tienduizend
100.000 = honderdduizend
1.000.000 = miljoen
10.000.000 = tien miljoen
100.000.000 = honderd miljoen
1.000.000.000 = miljard

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!