Rekenen met eenvoudige bewerkingen in de juiste volgorde

Rekenen met eenvoudige bewerkingen in de juiste volgorde

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Rekenen met eenvoudige bewerkingen in de juiste volgorde
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren te rekenen met bewerkingen in de juiste volgorde.

Belang

Het is belangrijk om te kunnen rekenen met bewerkingen in de juiste volgorde, omdat je anders een hele andere uitkomst krijgt.

Introductie

De leerlingen maken deelsommen door één getal tussen de 1000 en 990. De sommen moeten als uitkomst een heel getal hebben. Je kunt dit in groepjes laten doen.

Instructie

Leg uit dat er afspraken zijn gemaakt om sommen met meerdere soorten bewerkingen goed op te kunnen lossen. Zo begin je eerst met het uitrekenen van de som tussen haakjes. Vervolgens reken je de keer- en deelsommen uit. Reken daarbij van links naar rechts. Als laatste reken je de plus- en minsommen uit. Ook dit doe je van links naar rechts. Laat de som 3 - 2 + (4 : 2 ) × 3 zien. Maak eerst de som tussen haakjes: 4 : 2 = 2. De som wordt nu 3 - 2 + 2 × 3. Nu reken je de keersom uit: 2 × 3 = 6. De som wordt nu 3 - 2 + 6. Nu reken je de plus- en minsommen uit van links naar rechts. Eerst begin je dus met 3 - 2 = 1. De som wordt nu 1 + 6. Tel deze bij elkaar op en je uitkomst wordt 7. Oefen samen met de leerlingen de som 5 × 3 + ( 1 + 4 ). Onder de afdekvlakken staan de stappen nog een keer. Laat vervolgens de leerlingen de volgende vier sommen zelfstandig uitrekenen.

Controleer of de leerlingen kunnen rekenen met bewerkingen in de juiste volgorde, door de volgende vraag te stellen:
- In welke volgorde reken je een som met ( ), ×, : , + en - uit ?

Inoefening

De leerlingen maken opgaven waarbij ze meerdere bewerkingen moeten uitvoeren in de juiste volgorde.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen rekenen met bewerkingen in de juiste volgorde. Als afsluiting kun je de leerlingen in tweetallen of in groepjes de sommen op het bord laten oplossen, door de rekentekens weer op de goede plek te zetten. Onder het afdekvlak staan de antwoorden.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het rekenen met bewerkingen in de juiste volgorde, eerst oefenen met sommen met maximaal vier getallen en twee verschillende bewerkingen. Bijvoorbeeld: 4 + 2 + 2 × 3. Herhaal de stappen van de voorrangsregels: eerste de haakjes, dan keer en delen en als laatste plus en min vanaf links naar rechts.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!