Rekenen met een verhoudingstabel met getallen t/m 1000

Rekenen met een verhoudingstabel met getallen t/m 1000

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Rekenen met een verhoudingstabel met getallen t/m 1000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen rekenen met eenvoudige verhoudingstabellen tot en met 1000.

Belang

Het is handig om een verhoudingstabel tot en met 1000 te gebruiken, omdat je dan gemakkelijk kunt tellen hoeveel je van iets hebt.

Introductie

Je oefent samen met de leerlingen het maken van sprongen met tienvouden op een getallenlijn.

Instructie

Je legt uit hoe je een verhoudingstabel maakt aan de hand van het voorbeeld de 10 ijsblokjes in 1 bakje. Benoem dat je daarbij kijkt hoeveel keer meer het is in de bovenste rij van de ene stap naar de andere stap. Zet deze getallen in de pijlen boven de rij. Benadruk dat je aan de onderkant hetzelfde doet. Als aan de bovenkant is vermenigvuldigd met 2, dan doe je dit ook aan de onderkant. Laat daarna de leerlingen oefen met het invullen van de verhoudingstabel. Wijs de leerlingen erop handige stappen te vermenigvuldigen. Je kunt bijvoorbeeld niet eenvoudig van 2 tegels naar 3 tegels rekenen, maar wel van 1 tegel naar 3 tegels. Deze stap kun je ook berekenen door eerdere stappen op te tellen: 1 + 2 = 3 tegels. Tel de uitkomsten in de onderste rij daarna ook bij elkaar op. Ga vervolgens in op verhoudingstabellen die niet beginnen bij 1 en oefen hiermee. Bij sommige tabellen die niet beginnen met 1 moet je eerst nog terugrekenen naar 1. Geef aan dat je dit doet door zowel aan de bovenkant als de onderkant te delen. Wijs de leerlingen erop goed te kijken wanneer ze moeten delen en vermenigvuldigen en oefen hiermee. Daarna oefenen de leerlingen met tabellen, waarbij ze zelf de tussenstappen moeten bedenken. Laat ook een tabel zien waarbij meerdere rijen moeten worden ingevuld.

Controleer of de leerlingen kunnen rekenen met verhoudingstabellen met getallen tot en met 1000 door hen de volgende vragen te stellen:
- Wat komt er in de onderste rij van de verhoudingstabel?
- Wanneer moet je delen in een verhoudingstabel? En wanneer vermenigvuldigen?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het invullen van een verhoudingstabel. Daarbij oefenen ze zowel met een tabel met oplopende getallen, een tabel waarbij je eerst terug moet rekenen naar 1 en een tabel met meerdere rijen.

Afsluiting

De leerlingen tekenen zelf een verhoudingstabel tot en met 1000 en schrijven op een ander papier de uitkomsten. Vervolgens wisselen zij hun tabellen uit met een maatje en vullen zij elkaars tabel in. Laat ze controleren of de uitkomsten juist zijn.

Aandachtspunten

Mocht het rekenen met verhoudingstabellen nog lastig zijn, dan kun je de verhoudingen leggen met concreet materiaal, zoals het aantal blokjes van tien in een doosje of een aantal linialen van 30 centimeter achter elkaar.

Instructiemateriaal

Concreet materiaal om tienvouden uit te beelden: de tientjes van MAB-blokjes, meerdere linialen van 30 centimeter.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!