Rekenen met een verhoudingstabel met breuken

Rekenen met een verhoudingstabel met breuken

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Rekenen met een verhoudingstabel met breuken
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen rekenen met verhoudingstabellen met breuken.

Belang

Het is handig om verhoudingstabellen met breuken te kunnen gebruiken, omdat de leerlingen dan handig kunnen uitrekenen hoeveel ze van iets hebben.

Introductie

De leerlingen oefenen met het berekenen van een deel met een breuk. Dit doen ze eerst aan de hand van een afbeelding. Vervolgens kiezen ze een breuk en berekenen ze welk deel erbij hoort. Daarna werpen ze de dobbelsteen om het aantal te bepalen en berekenen ze welk deel erbij hoort.

Instructie

Je legt uit hoe je een verhoudingstabel maakt aan de hand van een voorbeeld met de prijs van het touw. Benoem dat je daarbij kijkt hoeveel keer meer de teller is in de bovenste rij van de ene stap naar de andere stap. Zet deze getallen in de pijlen boven de rij. Benadruk dat je aan de onderkant hetzelfde doet. Als aan de bovenkant is vermenigvuldigd met 2, dan doe je dit ook aan de onderkant. Wijs de leerlingen erop handige stappen te vermenigvuldigen. Je kunt bijvoorbeeld niet eenvoudig van 2//8 meter naar 3//8 meter rekenen, maar wel van 1//8 meter naar 3//8 meter. Deze stap kun je ook berekenen door eerdere stappen op te tellen: 1//8 + 2//8 = 3//8 meter. Tel de uitkomsten in de onderste rij daarna ook bij elkaar op. Ga vervolgens in op verhoudingstabellen die beginnen met een heel getal. Benadruk dat je het bedrag uit de onderste rij deelt door de noemer. Deze uitkomst vermenigvuldig je vervolgens met de teller. Als de teller 1 is, hoef je uiteraard niet te vermenigvuldigen met 1. Laat de leerlingen hiermee oefenen door ze te laten aangeven welke sommen ze maken. Daarna geef je aan dat je soms moet terugrekenen naar 1. Geef aan dat je dit doet door zowel aan de bovenkant als de onderkant te delen. Daarbij kijk je naar de tellers. Als je van 2//6 kilogram naar 1//6 kilogram rekent, moet je dus delen door 2. Wijs de leerlingen erop goed te kijken wanneer ze moeten delen en vermenigvuldigen en oefen hiermee. Daarna oefenen de leerlingen met tabellen, waarbij ze eerst naar een hele rekenen (of naar een breuk) en vervolgens verschillende stappen bij elkaar optellen. Vervolgens oefenen de leerlingen met tabellen, waarbij ze zelf de tussenstappen moeten bedenken. Laat vervolgens een tabel zien, waarbij leerlingen zelf tussenstappen bedenken en moeten terugrekenen van een hele naar een breuk.

Controleer of de leerlingen kunnen rekenen met verhoudingstabellen met breuken door hen de volgende vragen te stellen:
- Wat komt er in de onderste rij van de verhoudingstabel?
- Wanneer zou je een verhoudingstabel met breuken gebruiken?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het invullen van een verhoudingstabel. Daarbij oefenen ze zowel met een tabel die begint met een breuk als een tabel die begint met een hele. Ook is er een opgave waarbij je zelf tussenstappen moet bedenken.

Afsluiting

De leerlingen maken in tweetallen twee verhoudingstabellen met breuken.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het rekenen met verhoudingstabellen met breuken, kunnen eerst aan de slag met verhoudingstabellen zonder breuken. Daarnaast kan het rekenen met breuken eerst zonder verhoudingstabel geoefend worden.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!