Rekenen met de deeltafel van 9
Rekenen met de deeltafel van 9

Rekenen met de deeltafel van 9

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen rekenen met de deeltafel van 9.

Belang

Het is handig om te kunnen rekenen met deelsommen. Zo kun je uitrekenen hoeveel ieder krijgt als je een aantal eerlijk verdeelt.

Introductie

Je vraagt willekeurig leerlingen naar voren om de sprongen van 9 van de aap op het bord uit te rekenen. Dit doe je heen en terug. Daarna vraag je de leerlingen om een pizza te tekenen en deze in 9 gelijke stukken te verdelen. Laat de leerlingen vervolgens aan een maatje vragen welk stuk pizza ze zouden kiezen en hoe ze het gedaan hebben.

Instructie

Eerst bespreek je het belang van het rekenen met deelsommen. Vervolgens leg je uit dat je bij een deelsom steeds een aantal keer iets hebt en je dat aantal bij de deeltafel van 9 steeds over 9 gaat verdelen. Je laat daarbij een voorbeeld zien van 18 stukken pizza, die je eerlijk gaat verdelen over 9 parkeerplaatsen. Vanaf hier kun je zelf met de balk rechtsonder door de les heen navigeren (visueel, abstract, verhaal) om de manier te bespreken van het leerdoel dat je nodig hebt. Anders ga je van voorafaan alle pagina’s door en begin je bij de sommen met visuele ondersteuning. Daar leg je uit hoe je een deelsom uitrekent door te vertellen hoe een deelsom werkt met afbeeldingen van kauwgom die over 9 monden verdeeld moeten worden, vervolgens ga je daarmee aan het oefenen door een aantal kaarsen te verdelen over 9 taarten. Daarna laat je afbeeldingen zien en de leerlingen moeten daarbij de som bedenken. Vervolgens laat je de leerlingen zelf deelsommen maken aan de hand van een afbeelding. Daarna bespreek je de abstracte sommen. Je laat eerst zien hoe de deelsom van 9 eruit ziet wanneer je het getal 9 eerlijk verdeelt. Daarna laat je de deeltafelsommen van 9 zien en je laat zien dat je de tafelsom van 9 kunt gebruiken bij het uitrekenen. Vervolgens gaan de leerlingen met deze inzichten aan het oefenen. Dan doorloop je de stappen van het maken van een verhaalsom. De leerlingen kunnen klikken op het luidsprekertje om het verhaal te horen.

Controleer of de leerlingen minsommen kunnen rekenen met de deeltafel van 9 door hen de volgende vragen te stellen:
- Wat betekent de som 18 : 9? Kun je een voorbeeld noemen?
- Wat kan een geheugensteuntje zijn bij het rekenen met de tafel van 9?

Inoefening

Je oefent eerst samen met de leerlingen een som met visuele ondersteuning, daarna doe je samen nog een abstracte som en vervolgens maak je met de leerlingen een verhaalsom.

Afsluiting

Je laat de leerlingen nog een som maken met visuele ondersteuning, daarna doen ze nog een abstracte som en vervolgens beantwoorden ze nog een verhaalsom. Tot slot kun je nog een balspel spelen. Een leerling noemt een som van de deeltafel van 9 en gooit de bal naar iemand. Degene die de bal vangt geeft het antwoord, noemt zelf een deelsom van 9 en passt de bal weer verder.

Aandachtspunten

Je kunt de leerlingen met concrete materialen deelsommen laten maken door groepjes van 9 te maken.

Instructiemateriaal

MAB-materialen voor ieder tweetal of andere concrete materialen.
Een bal voor het eindspel.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!