QR-codes en audio voor Zinnendictees
QR-codes en audio voor Zinnendictees

QR-codes en audio voor Zinnendictees

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Deze dictees passen bij de Dorpen uit de Wereld Extra Oefening van spelling. In de dictees komen diverse spellingcategorieën door elkaar aan bod, om leerlingen het geleerde toe te laten passen. Elk dictee bestaat uit 5 zinnen. De nakijkbladen van de dictees zijn te vinden in de doelkaart van het desbetreffende Dorp.

Inhoud

Vanuit de Eilanden op de eerste pagina kun je doorklikken naar de QR-codes van de Dorpen. Deze code kan door leerlingen worden gescand om op hun eigen device de audio te beluisteren.

Door op de link van het Dorp te klikken kun je het audiobestand vanaf het digibord afspelen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!