Pv. tegenwoordige tijd meervoud zonder stam op d, t, v of z

Pv. tegenwoordige tijd meervoud zonder stam op d, t, v of z

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Pv. tegenwoordige tijd meervoud zonder stam op d, t, v of z
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren persoonsvormen in tegenwoordig tijd meervoud zonder stam op d, t, v of z te spellen. De tegenwoordige tijd meervoud heeft drie vormen: de wij-vorm (1e persoon), de jullie-vorm (2e persoon) en de zij-vorm (3e persoon).

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om de wij-, jullie en zij-vorm juist te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je je klasgenoten wilt omschrijven.

Introductie

Je herhaalt de begrippen enkelvoud en meervoud. Je sleept de woorden naar de juiste doos.

Instructie

Door de stappen in het stroomschema te volgen laat je zien dat de leerlingen vandaag leren om de persoonsvorm tegenwoordige tijd meervoud op de juiste manier te spellen. Je legt de regels uit die bij deze stap horen. Bij de wij-, jullie- en zij-vorm schrijf je het hele werkwoord. Je licht dit toe met behulp van de wandkaart. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'zeggen'. Daarna doorlopen de leerlingen de stappen bij de woorden 'schreeuwen' en 'luisteren'. Ten slotte controleer je of de leerlingen het hele werkwoord helemaal zelf op kunnen schrijven.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen de wij-vorm aan. Vervolgens maken de leerlingen de wij-vorm van de hij-vorm. Daarna moeten de leerlingen het woord in de jullie- en zij-vorm schrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingsregel goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Door de dictees op het bord te tonen, leren de leerlingen de werkwoorden te vervoegen. Probeer de juiste vorm van het werkwoord pas hardop te zeggen tijdens het nakijken.

Dictee van de categorie:
1. Wanneer wandelen jullie naar oma? (wandelen, tt)
2. Wij proberen om 14.00 uur bij oma te zijn. (proberen, tt)
3. Daarom beginnen we te rennen. (beginnen, tt)
4. We willen daar als eerste zijn. (willen, tt)

Gemengd dictee:
1. Ik wacht op mijn tante. (wachten, tt)
2. We zwijgen tot ze er is. (zwijgen, tt)
3. Mijn tante blijft lang weg. (blijven, tt)
4. Mijn nicht vraagt naar de goede weg. (vragen, tt)

Na de dictees is er de mogelijkheid tot een activiteit om de begrippen 1e, 2e en 3e persoon te oefenen. Je sleept de woorden naar het juiste vak.

Aandachtspunten

- Het stroomschema kan de leerlingen helpen bij het spellen van de werkwoorden. Het stroomschema is te zien aan het begin van de instructie, daarnaast is het ook onder diverse instructiepagina's te vinden. Schuif daarvoor de pagina omlaag. Door de leerlingen een eigen stroomschema te geven, kunnen zij zelf de stappen zetten. Je vindt de stroomschema's om te printen via deze link: wandkaarten en stroomschema spelling
- De kans bestaat dat de leerlingen eerder behandelde spellingsregels niet correct toepassen. De stappen laten zien bij het spellen van de woorden kan dan helpen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!