Plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 20
Plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 20

Plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 20

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de getallen van 0 tot en met 20 op de getallenlijn te plaatsen. Hierbij tellen ze verder en terug en leren ze dat bij elk streepje een getal hoort.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om getallen op een getallenlijn te kunnen plaatsen, omdat ze dan weten waar een getal hoort. Dit kunnen ze gebruiken om te bepalen welk getal meer of minder is.

Introductie

Op het digibord staat een telrij. Een aantal getallen ontbreken. Vraag aan de leerlingen welke getallen ontbreken. Iedereen heeft getalkaartjes gekregen tot en met 20. Ze houden het getalkaartje omhoog met het getal dat ontbreekt in de telrij. Daarna is er een getallenlijn te zien met drie pijlen. De getallen moeten naar de juiste plek op de getallenlijn gesleept worden.

Instructie

Je laat een getallenlijn met en streepjes zien en een getallenlijn zonder streepjes en vraagt leerlingen het verschil. Bespreek dat je bij de ene precies kan zien waar getallen horen en bij de andere niet. Leg uit wat een getallenlijn is en maak een getallenlijn compleet op het digibord. Benoem hierbij dat in een getallenlijn het laagste getal altijd vooraan staat, bij ieder streepje één getal staat en dat de getallen in dezelfde volgorde hangen als hoe je telt. Bespreek met de leerlingen dat je vanaf het linker getal verder kunt tellen naar rechts. En dat je vanaf het rechter getal terug kan tellen naar links. Wijs dit aan, oefen dit samen met de leerlingen en vul de getallen in die bij de pijlen horen.

Controleer of de leerlingen getallen tot en met 20 op een getallenlijn kunnen plaatsen met de volgende vragen:
- Wat is een getallenlijn?
- Hoe plaats je een getal op een getallenlijn?
- Waar begin je met tellen?
- Wanneer tel je verder en wanneer tel je terug?

Inoefening

De leerlingen oefenen het plaatsen van getallen op de getallenlijn waarbij ze heen en terugtellen met de getallenlijn. Dit oefenen ze op een getallenlijn waarbij ze eerst vier antwoordmogelijkheden hebben en daarna moeten ze zelf het antwoord opschrijven.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om getallen op een getallenlijn te plaatsen, omdat je dan weet waar een getal hoort. Controleer of de leerlingen weten wat een getallenlijn is en laat hen benoemen welke getallen er worden gevraagd bij de getallenlijn op het digibord.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het plaatsen van getallen op de getallenlijn tot en met 20, kunnen nog extra oefenen met heen- en terugtellen tot en met 20.

Instructiemateriaal

Getalkaartjes van 1 tot en met 20.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!