Overige woorden met apostrof
Overige woorden met apostrof

Overige woorden met apostrof

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren overige woorden met apostrof zoals 's-Hertogenbosch, d'r, m'n & z'n te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met apostrof op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je een kaart wilt sturen.

Introductie

De leerlingen bespreken de bekende woorden met apostrof. Je geeft aan dat de leerlingen vandaag nog meer woorden met een apostrof leren schrijven.

Instructie

Je legt de regel uit die bij de categorie hoort. Onthoud de woorden met een apostrof.

Deze les bevat twee activiteiten om de weetwoorden te oefenen.
Pagina's:
-Sleep het woord naar de juiste zin. De leerlingen lezen de zinnen en woorden. Vervolgens sleep je het woord naar de juiste zin.
- Schrijf op en gebruik de apostrof. De leerlingen lezen de zinnen en schrijven het juiste woord op. Je benadrukt dat het altijd belangrijk is om het woord te controleren nadat je het hebt opgeschreven.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen de categorie bij het woord aan. Vervolgens geven de leerlingen het missende teken aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst van dit doel.

Dictee van de categorie:
1. Morgen gaan we naar 's-Gravenhage. Schrijf op: 's-Gravenhage
2. Daar heb ik zo'n zin in. Schrijf op: zo'n
3. 't Wordt vast een leuke dag. Schrijf op: 't
4. Schrijf de zin op: Ik heb m'n tas al ingepakt.

Gemengd dictee:
1. 's Zaterdags gaan we zwemmen. Schrijf op: 's Zaterdags
2. We gaan met de taxi naar het zwembad. Schrijf op: taxi
3. Deze zomer is het extreem heet. Schrijf op: extreem
4. Schrijf de zin op: Het is 's ochtends al warm genoeg om te zwemmen.

Aandachtspunten

- Het visueel maken door de wandkaarten op te hangen helpt bij het plaatsen van de weetwoorden. Hang de wandkaarten op in de klas en verwijs hiernaar wanneer je woorden ziet die horen bij deze categorie.
- Omdat je niet kunt horen hoe je het woord schrijft, is het belangrijk dat leerlingen veel in aanraking komen met de woorden en de woorden kunnen plaatsen bij de juiste categorie.
- Woorden beginnend met apostrof kunnen verkeerd worden gespeld. Leerlingen kunnen de apostrof op de verkeerde plaats zetten, of onterecht geen apostrof schrijven.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!