Optellen t/m 20 zonder tientaloverschrijding

Optellen t/m 20 zonder tientaloverschrijding

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Optellen t/m 20 zonder tientaloverschrijding
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren getallen optellen tot en met twintig, waarbij ze het tiental niet overschrijden.

Belang

Het is belangrijk dat je getallen kunt optellen tot en met twintig, zodat je weet hoeveel iets samen is.

Introductie

Op het digibord staat een getallenlijn van 0 tot en met 20 met een vraagteken ergens op de getallenlijn. Daarnaast staan drie ballonnen met verschillende getallen erin. De leerlingen bepalen welke ballon op de plaats van het vraagteken hoort. Je kunt vragen hoe de leerlingen hebben bepaald welk getal er op de plaats van het vraagteken hoort.

Instructie

Je legt uit dat je kunt optellen door de hoeveelheden te tellen. Je telt hierbij eerst hoeveel er al is, dat is het eerste getal van de som. Vervolgens tel je hoeveel erbij komt, dat is het tweede getal van de som. Wanneer je deze getallen bij elkaar optelt, heb je de uitkomst. Je kunt dit op het digibord voordoen met de stippen en de aardbeien. Je controleert of de leerlingen dit kunnen door ze de handen en het geld bij elkaar op te laten tellen. Vraag hierbij ook welke som ze hebben gemaakt. Vervolgens leg je uit hoe je kunt optellen met behulp van blokjes, een rekenrekje of een getallenlijn. Ook dit laat je de leerlingen zelf doen. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Je laat de leerlingen bepalen wat voor soort som het is, welke getallen je nodig hebt om de som te maken en de som uitrekenen. Je laat de leerlingen daarna zelf een verhaalsom oplossen.

Om te controleren of leerlingen kunnen optellen tot en met twintig, kun je de volgende vragen stellen:
- Wat moet je doen als je wilt optellen op de getallenlijn?
- Waar kijk je naar als je een verhaalsom wilt oplossen?
- Hoe reken jij 14 + 3 uit?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het optellen van twee getallen tot en met twintig, waarbij ze visuele ondersteuning krijgen. Vervolgens wordt alleen de som gegeven en rekenen de leerlingen deze uit. Bij de derde oefening krijgen de leerlingen een verhaalsom. Je kunt vragen welke som de leerlingen maken en hoe ze deze uitrekenen.

Afsluiting

Je herhaalt het doel en het belang hiervan. Vervolgens staat er op het digibord een spaarvarken met daarin een geldbedrag en een hand met daarin een geldbedrag. De leerlingen bedenken de som die bij de afbeelding hoort en rekenen de som uit. Je kunt vragen op welke manier de leerlingen de som hebben uitgerekend en waarom ze dit handig vinden.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze blokjes of fiches geven die ze kunnen gebruiken bij het optellen.

Instructiemateriaal

Blokjes of fiches.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!