Optellen t/m 20 met tientaloverschrijding
Optellen t/m 20 met tientaloverschrijding

Optellen t/m 20 met tientaloverschrijding

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren getallen optellen tot en met twintig, waarbij ze het tiental overschrijden.

Belang

Het is belangrijk dat je getallen kunt optellen tot en met twintig, zodat je weet hoeveel iets samen is.

Introductie

Op het digibord staat de telrij van één tot en met twintig, waarbij vier getallen zijn weggelaten. Daarnaast staan een aantal getallen waaruit de leerlingen kunnen kiezen. Je kunt de ontbrekende getallen naar de vakjes slepen.

Instructie

Je legt uit dat je kunt optellen door de hoeveelheden te tellen. Je telt hierbij eerst hoeveel er al is, dat is het eerste getal van de som. Vervolgens tel je hoeveel erbij komt, dat is het tweede getal van de som. Wanneer je deze getallen bij elkaar optelt, heb je de uitkomst. Je kunt dit op het digibord voordoen met de stippen en de kersen. Je controleert of de leerlingen dit kunnen door ze de de handen en het geld bij elkaar op te laten tellen. Vraag hierbij ook welke som ze hebben gemaakt. Vervolgens leg je uit hoe je kunt optellen met behulp van blokjes, een rekenrekje of een getallenlijn. Je legt uit dat het handig is om eerst naar de tien te rekenen en dan verder. Ook dit laat je de leerlingen zelf doen. Laat vervolgens zien hoe je met behulp van een schema kunt optellen en laat de leerlingen de sommen oplossen. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Je laat de leerlingen bepalen wat voor soort som het is, welke getallen je nodig hebt om de som te maken en de som uitrekenen. Je laat de leerlingen daarna zelf een verhaalsom oplossen.

Controleer of leerlingen kunnen optellen tot en met twintig waarbij ze het tiental overschrijden met de volgende vragen:
Wat is handig als je wilt optellen op de getallenlijn?
Waar kijk je naar als je een verhaalsom wilt oplossen?
Hoe reken jij 8 + 7 uit?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het optellen van twee getallen tot en met twintig, waarbij ze visuele ondersteuning krijgen. Vervolgens wordt alleen de som gegeven en rekenen de leerlingen deze uit. Bij de derde oefening krijgen de leerlingen een verhaalsom. Je kunt vragen welke som de leerlingen maken en hoe ze deze uitrekenen.

Afsluiting

Je herhaalt het doel en het belang hiervan. Vervolgens staan er op het digibord een aantal kuikens met daarbij een vogelnestje met kuikens. De leerlingen bedenken de som die bij de afbeelding hoort en rekenen de som uit. Je kunt vragen op welke manier de leerlingen de som hebben uitgerekend en waarom ze dit handig vinden. Dit doen ze vervolgens ook met bekers met ranja en een aantal lege bekers die worden gevuld met ranja.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze blokjes of fiches geven die ze kunnen gebruiken bij het optellen.

Instructiemateriaal

Blokjes of fiches.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!