Optellen t/m 20 met drie of meer getallen
Optellen t/m 20 met drie of meer getallen

Optellen t/m 20 met drie of meer getallen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen meerdere getallen bij elkaar optellen.

Belang

Het is belangrijk om meerdere getallen bij elkaar op te kunnen tellen. In sommige situaties is het namelijk gewoon nodig. Bijvoorbeeld wanneer je boodschappen doet, groepjes dieren ziet of een spel speelt met meerdere dobbelstenen.

Introductie

Je oefent eerst twee optelsommen met de leerlingen op het bord. Hier zit nog visuele ondersteuning bij en de sommen zitten verpakt in een verhaaltje.

Instructie

Eerst bespreek je het belang van het kunnen optellen van meerdere getallen. Vervolgens leg je uit dat het eerste getal het aantal is dat je hebt en je daar het tweede getal bij optelt en zo verder. Ook vertel je dat je de getallen mag wisselen als je dat handig vindt. Daarna wordt het leerdoel op drie manieren besproken: visueel, abstract, of met een verhaaltje. Je kunt jezelf met de balk rechtsonder door de les heen navigeren om de manier te bespreken van het leerdoel dat je nodig hebt. Anders ga je van voorafaan alle pagina’s door en begin je bij de sommen met visuele ondersteuning. Daar leg je met behulp van de afbeeldingen uit hoe je een som met meerdere getallen bij elkaar optelt. Vervolgens bespreek je dan de kale sommen. Mocht je leerlingen willen helpen door het visueel te maken dan kun je het afdekvlak verslepen om de som te laten zien met blokjes. Daarna doorloop je de stappen van het maken van een verhaaltjessom. De leerlingen kunnen klikken op het luidsprekertje om het verhaaltje te horen. Bij iedere manier legt de leerkracht eerst uit, oefen je samen met de leerlingen op het bord en laat je de leerlingen zelf sommen maken.

Controleer of de leerlingen meerdere getallen kunnen optellen t/m 20 door de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om te kunnen optellen?
- Hoe tel je een som met drie getallen bij elkaar op? Wat doe je eerst? En daarna?

Inoefening

Eerst oefen je samen met de leerlingen een som met visuele ondersteuning, daarna doe je een abstracte som en uiteindelijk maak je samen een verhaalsom.

Afsluiting

Je kunt twee spellen spelen. Het eerste spel is Zwart-sjaken, een kaartspel, afgeleid van blackjack. Je geeft de leerlingen een pak kaarten (zonder de plaatjes) of getalkaarten tot en met 10 of 20. De spelleider geeft de eerste leerling een kaart en vraagt of hij nog een kaart wil. Deze kaarten tel je bij elkaar op en de speler die meer dan 20 punten heeft is af. Van de overige spelers krijgt de speler die het dichtste bij de 20 zit een punt.

Het tweede spel is dobbelen met drie of vier dobbelstenen. Degene die het hoogst gooit krijgt een punt, maar degene die boven de 20 komt krijgt geen punten.

Aandachtspunten

De leerlingen die moeite hebben met het optellen kun je de sommen met blokjes of op een rekenrek laten uitrekenen.

Instructiemateriaal

Een pak kaarten of getalkaarten tot en met 10 of 20. En/of 4 dobbelstenen per groep van 4/5 leerlingen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!