Optellen t/m 100.000
Optellen t/m 100.000

Optellen t/m 100.000

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het optellen tot en met 100 000.

Belang

Het is belangrijk dat je kunt optellen tot en met 10 000 met overschrijding, omdat je zo sommen met grote getallen kunt oplossen.

Introductie

Laat de leerlingen de optelsommen door de missende getallen te achterhalen. De dieren kunnen worden weggesleept voor het antwoord.

Instructie

Laat de som 80 344 + 1922 zien. Leg uit dat je eerst de tienduizendtallen bij elkaar optelt (80 000). Nu tel je de duizendtallen bij elkaar op (1000). Dan de honderdtallen (300 + 900 = 1200). Vervolgens de tientallen (40 + 20 = 60). En als laatste de eenheden (4). Vervolgens tel je alle uitkomsten bij elkaar op voor het antwoord ( 82 264). Oefenen samen met de leerlingen deze oplossingsstrategie met de volgende som. Vervolgens laat je de leerlingen de drie sommen zelfstandig maken. Laat de som 22 318 + 29 923 zien. Leg uit dat je met dezelfde oplossingsstrategie ook deze grotere sommen kunt oplossen, vervolgens laat je dezelfde som zien met een voorbeeld van een andere oplossingsstrategie. Bespreek vervolgens met de leerlingen dezelfde som en vraag daarbij naar welke oplossingsstrategieën de leerlingen nog meer kunnen gebruiken. Vervolgens maken de leerlingen drie sommen zelfstandig.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen tot en met 100 000 met de volgende vraag:
- Op welke manier reken jij een som als deze (22 318 + 29 923 =) uit?

Inoefening

De leerlingen maken eerst een opgave met 1 overschrijding. In de volgende twee opgaven zitten meerdere overschrijdingen.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen het belang van het kunnen optellen tot met 100 000. Als afsluiting kun je de leerlingen getallen laten maken door bij elk cijfer op de shuffleknop te drukken. Vervolgens tellen ze de twee getallen bij elkaar op. Mocht de cijferkiezer op 10 uitkomen, dan moet je nog een keer op de shuffleknop drukken voor een ander getal.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het optellen tot en met 100 000, kunnen eerst oefenen met het optellen tot en met 100 000 zonder overschrijding met eenvoudige getallen. Oefen vervolgens overschrijdingen met eenvoudige getallen. Herhaal hierbij hoe je handig getallen kunt opsplitsen, zodat je eerst het getal kunt aanvullen en vervolgens de rest erbij op kunt tellen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!