Optellen t/m 10.000 met overschrijding

Optellen t/m 10.000 met overschrijding

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Optellen t/m 10.000 met overschrijding
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het optellen tot en met 10 000 met overschrijding.

Belang

Het is belangrijk dat je kunt optellen tot en met 10 000 met overschrijding, omdat je zo sommen met grote getallen kunt oplossen.

Introductie

Laat de leerlingen de optelsommen met eenvoudige getallen maken. De dieren kunnen worden weggesleept voor het antwoord.

Instructie

Herhaal kort de begrippen duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden. Tel eerst hoeveel blokjes je hebt. Tel vervolgens hoeveel blokjes erbij komen. Leg uit dat je eerst begint met het optellen van de duizendtallen. Vervolgens tel je de honderdtallen, tientallen en eenheden bij elkaar op. Vervolgens tel je alle antwoorden bij elkaar op voor de uitkomst. Laat nu zien dat je bij het oplossen van dezelfde som er voor kan kiezen om getallen te splitsen om handiger te rekenen met de overschrijding. Zo kun je bij deze som de tientallen splitsen in 50 en 20 en de eenheden in 2 en 6. Oefen samen met de leerlingen de volgende som. Vraag aan de leerlingen welke manieren ze gebruiken om de som uit te rekenen. Laat de andere twee sommen zelfstandig door de leerlingen uitrekenen. Laat de som 3850 + 468 zien. Laat zien dat het meisje eerst de honderdtallen, tientallen en eenheden optelt. Vervolgens telt ze alles bij elkaar op voor het antwoord. Laat nu de jongen zien. Hij splits het tweede getal op in honderdtallen, tientallen en eenheden en telt dat in stappen op bij 3850. Laat de volgende drie sommen zelfstandig door de leerlingen maken. Bij de verhaalsom kun je de verschillende manieren bespreken, waarop de som kan worden uitgerekend. De volgende twee verhaalsommen kunnen de leerlingen weer zelfstandig maken.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen tot en met 10 000 met overschrijding met de volgende vraag:
- Welke manier gebruik jij om op te tellen tot en met 10 000 met overschrijding?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het optellen tot en met 10 000 met overschrijding met een visuele ondersteuning. Bij de volgende opgave krijgen ze een kale som. De derde opgave is een verhaalsom.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen het belang van het kunnen optellen tot met 10 000 met overschrijding. Als afsluiting kun je de leerlingen in tweetallen of per groepje laten uitrekenen wat de score van het bowlen is na twee worpen. Laat ze daarbij worp 1 en worp 2 uitrekenen en vervolgens de antwoorden bij elkaar optellen voor de eindscore.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het optellen tot en met 10 000 met overschrijding, kunnen eerst oefenen met het optellen tot en met 10 000 zonder overschrijding met eenvoudige getallen. Oefen vervolgens overschrijdingen met eenvoudige getallen. Herhaal hierbij hoe je handig getallen kunt opsplitsen, zodat je eerst het getal kunt aanvullen en vervolgens de rest erbij op kunt tellen.

Instructiemateriaal

MAB-materiaal

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!