Optellen t/m 1000 zonder overschrijding via rijgen
Optellen t/m 1000 zonder overschrijding via rijgen

Optellen t/m 1000 zonder overschrijding via rijgen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren optellen tot en met 1000 waarbij ze het tweede getal splitsen om het vervolgens op een handige manier te kunnen optellen bij het eerste getal.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is als je kunt optellen door het tweede getal eerst te splitsen. Op deze manier kun je een som handig uitrekenen.

Introductie

Je laat een afbeelding met MAB-materiaal op het digibord met de som erboven. Laat de leerlingen de som uitrekenen. Laat hen ook een aantal kale sommen zien die ze moeten uitrekenen. Vraag hoe de leerlingen het hebben uitgerekend. Vervolgens laat je een som zien in verhaalvorm waarbij de leerlingen moeten aangeven wat het juiste antwoord is. Gum het vakje uit om te laten zien wat het juiste antwoord is.

Instructie

Leg eerst uit dat je bij rijgen een getal optelt door het tweede getal te verdelen in honderdtallen, tientallen en eenheden en deze apart bij het eerste getal optelt. Bespreek daarna dat een honderdtal een groepje van 100 is, een tiental een groepje van 10 is en dat de eenheden de getallen zijn van 1 tot en met 9. Vervolgens geef je aan dat je een som rijgend kunt oplossen met behulp van de getallenlijn. Het eerste getal van de som staat aan de linkerkant van de getallenlijn. Bespreek dat je met sprongen het tweede getal erbij op kunt tellen. Laat dan de getallenlijn zien waarbij er een aantal sprongen zijn gemaakt. Vraag de leerlingen naar welk getal er is gesprongen. Oefen vervolgens samen met de leerlingen nog een som waarbij je de sprongen van hondertallen, tientallen en eenheden maakt. Vervolgens geef je aan dat je ook kunt rijgen zonder getallenlijn door bij een som het tweede getal te verdelen in honderdtallen, tientallen en eenheden. Eerst tel je de honderdtallen bij het eerste getal op. Dan tel je de tientallen bij het antwoord op en tot slot de eenheden.
Stel de vraag welke hulpsommen je gebruikt bij de verschillende sommen en laat de leerlingen de sommen rijgend uitrekenen en vraag hoe ze dit hebben gedaan. Gum de vakjes uit om te controleren wat het juiste antwoord is.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen tot 1000 via de rijgstrategie met de volgende vragen/opdracht:
- Hoe reken je een som uit via rijgen?
- Wat is de hulpsom?
- Reken de volgende sommen uit door de rijgen: 460 + 27 = en 573 + 213 =

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het oplossen van een som waarbij ze gebruikmaken van een getallenlijn. Ze moeten het tweede getal er in sprongen bij op tellen. Vervolgens rekenen ze een twee sommen rijgend uit.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen optellen tot en met 1000 waarbij je het tweede getal splitst, omdat je zo op een handige manier sommen kunt uitrekenen. Laat een aantal sommen zien en laat de leerlingen deze sommen oplossen met behulp van de getallenlijn. Laat op het digibord een aantal verschillende manieren zien die de leerlingen toepassen. Vervolgens laat je een som zien en moeten de leerlingen aangeven welke hulpsom daarbij hoort. Gum de vakjes uit om het juiste antwoord te laten zien.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het optellen via de rijgstrategie, kunnen gebruikmaken van een getallenlijn. Laat hen een som uitrekenen waarbij ze het tweede getal in sprongen op de getallenlijn moeten tekenen. Benadruk dat ze eerst een sprong moeten maken met de honderdvouden, daarna met de tienvouden en vervolgens met de eenheden.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!