Optellen t/m 1000 met tientaloverschrijding
Optellen t/m 1000 met tientaloverschrijding

Optellen t/m 1000 met tientaloverschrijding

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren optellen tot en met 1000 met tientaloverschrijding.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is dat je getallen kunt optellen met tientaloverschrijding, zodat je weet hoeveel iets samen is.

Introductie

Je bouwt samen met de leerlingen een plussom tot en met 1000 met MAB-materiaal en je bespreekt de som.

Instructie

Geef aan dat je kunt optellen door de hoeveelheden te tellen. Je telt hierbij eerst hoeveel er al is, dat is het eerste getal van de som. Vervolgens tel je hoeveel erbij komt, dat is het tweede getal van de som. Wanneer je deze getallen bij elkaar optelt, heb je de uitkomst. Laat dit op het digibord zien aan de hand van de blokjes waarbij je verschillende sommen bespreekt. Je controleert of de leerlingen dit kunnen door ze de blokjes en het geld bij elkaar op te laten tellen. Vervolgens geef je aan dat je de verschillende soorten sommen op verschillende manieren kunt optellen. Geef aan dat je een getallenlijn kunt gebruiken. Daarnaast kun je het in stappen optellen door eerst de honderdtallen, dan de tientallen en dan de eenheden erbij te tellen. Dit kan ook andersom. Of je telt de honderdtallen bij elkaar op, daarna tel je de tientallen bij elkaar op en vervolgens tel je de eenheden bij elkaar op. Uiteindelijk tel je deze uitkomsten bij elkaar op. Laat de leerlingen zelf een aantal sommen uitrekenen. Vraag op welke manier zij dit hebben gedaan. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Je laat de leerlingen bepalen wat voor soort som het is, welke getallen je nodig hebt om de som te maken en de som uit te rekenen. Je laat de leerlingen daarna zelf verhaalsommen oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen tot en met 1000 met tientaloverschrijding met de volgende vragen:
- Waarom is het handig om te kunnen optellen tot en met 1000?
- Op welke manieren kun je zo'n som optellen?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het optellen van twee getallen tot en met 1000 met een visuele ondersteuning. Vervolgens wordt alleen de som getoond en rekenen de leerlingen deze uit. Daarna moeten ze een som in verhaalvorm oplossen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen optellen met tientaloverschrijding, omdat je zo weet hoeveel iets samen is. Laat op het digibord eerst blokjes zien en vraag welke som erbij hoort en wat het antwoord is. Vervolgens laat je een som zien die leerlingen moeten uitrekenen en tot slot is er een som in verhaalvorm die moet worden opgelost. Bespreek per som hoe de leerlingen dit hebben uitgerekend.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met met het optellen met tientaloverschrijding, kunnen ze MAB-materiaal of een getallenlijn gebruiken als hulpmiddel. Geef aan dat je op verschillende manieren sprongen kunt maken op de getallenlijn. Begin met kleine sommen die over het tiental gaan, zoals 153 + 9. Oefen vervolgens met moeilijkere sommen, zoals 118 + 25 en 367 + 127.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!