Optellen t/m 100 zonder tientaloverschrijding
Optellen t/m 100 zonder tientaloverschrijding

Optellen t/m 100 zonder tientaloverschrijding

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren optellen tot en met 100 zonder over het tiental te rekenen.

Belang

Het is belangrijk dat de leerlingen kunnen optellen tot en met 100, zodat je weet hoeveel iets samen is.

Introductie

Je oefent eerst met de getallenlijn tot en met 100 door iedere leerling een papiertje te geven en hen te vragen of zij een getal van 0 t/m 100 willen opschrijven. Vervolgens houden zij het getal voor zich en gaan zij in stilte vooraan in de klas een plek zoeken op volgorde van getallen. Daarna oefen je nog twee optelsommen op de getallenlijn tot en met 50.

Instructie

Eerst bespreek je het belang van het kunnen optellen tot en met 100. Daarna wordt het leerdoel op drie manieren besproken: visueel, abstract en met een verhaaltje. Je kunt jezelf met de balk rechtsonder door de les heen navigeren om de manier te bespreken van het leerdoel dat je nodig hebt. Anders ga je van voorafaan alle pagina’s door en begin je bij de sommen met visuele ondersteuning. Daar leg je met behulp van de afbeeldingen uit hoe je een optelsom tot en met honderd kunt optellen door te tellen. Dan bespreek je de kale sommen. Je vertelt de leerlingen dat ze kale sommen kunnen beantwoorden door aan te vullen. Het kan hierbij handig zijn om een getallenlijn in het achterhoofd te houden. Ook kunnen leerlingen beide getallen splitsen en eerst de tientallen en vervolgens de eenheden bij elkaar optellen. Daarna doorloop je de stappen van het maken van een verhaaltjessom. Bij ieder uitreken-manier leg je als leerkracht eerst uit, oefen je samen met de leerlingen op het bord en laat je de leerlingen zelf sommen maken om te controleren of zij het snappen.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen t/m 100 door de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om te kunnen optellen tot en met 100?
- Waar kijk je als eerste naar bij een optelsom tot en met 100?

Inoefening

Eerst oefen je samen met de leerlingen een som met visuele ondersteuning, daarna doe je samen een kale som en vervolgens doe je met de leerlingen een verhaaltjessom.

Afsluiting

Je laat de leerlingen nog één geldsom en één kale som maken die op het bord staan weergegeven.

Aandachtspunten

Je kunt de leerlingen concreet hulpmateriaal bieden om de sommen tot en met 100 uit te rekenen, zoals een getallenlijn of blokjes.

Instructiemateriaal

Papiertjes voor het openingsspel om getallen op te schrijven.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!